SCHIEDAM | In opdracht van Facilicom hebben wetenschappers de visie van stakeholders in de arbeidsmarkt op de noodzaak van een ‘integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid in Nederland’ inzichtelijk gemaakt. Het rapport dat daaruit is voortgekomen behandelt de verschillende visies en zet deze naast elkaar in de vorm van interviews. Afgelopen week reikte Martine Geurts het rapport uit aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Facilitair dienstverlener Facilicom heeft wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, onder leiding van dr. Pascale Peters, gevraagd onderzoek te doen naar de visies van vooraanstaande arbeidsmarktexperts en managers van Facilicom op de noodzaak van een integraal duurzaam-inzetbaarheidsbeleid in Nederland. Hiermee wil Facilicom bijdragen aan het maatschappelijke debat over duurzame inzetbaarheid.

Behouden en vergroten duurzame inzetbaarheid
Martine Geurts, vice CEO van Facilicom Group, licht toe: ‘In het onderzoek hebben we geïnventariseerd wat de visie is van de diverse arbeidsmarktpartijen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit met als doel de overeenkomsten en de verschillen zichtbaar te maken. Met het rapport levert Facilicom een bijdrage aan het maatschappelijk debat omtrent duurzame inzetbaarheid. Het eerste rapport is overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, wat een belangrijk adviesorgaan voor de overheid op sociaal-economisch beleid is.’

Langere inzetbaarheid
Mariëtte Hamer nam namens de Sociaal-Economische Raad het rapport met plezier in ontvangst: ‘We leven langer, we blijven langer vitaal en we werken langer. Het hangt van het beroep af of dat ook allemaal op een goede manier lukt, niet iedereen is daar zomaar op toegerust. Nadenken over duurzame inzetbaarheid is dus van groot belang.’

Het volledige rapport is in te zien op facilicom.nl/dzi-rapport.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt