door gemeente Maassluis

MAASSLUIS | Na de oplevering van het karakteristieke schoolgebouw Het Spectrum, de woningen ernaast en het grote parkeerterrein, was de laatste actie een groen park aan te leggen op het Fenacoliusplein.

Het park werd op vrijdagmiddag 1 april door wethouder Voskamp feestelijk geopend. Met de officiële opening van het park is het hele project aan het Fenacoliusplein afgerond.

© Maarten Huisman

Na de oplevering van het karakteristieke schoolgebouw Het Spectrum, de woningen ernaast en het grote parkeerterrein, was de laatste actie een groen park aan te leggen op het Fenacoliusplein. Met de officiële opening van het park is het hele project aan het Fenacoliusplein afgerond.

Boot en wadi’s  
Naast de gebruikelijke speeltoestellen voor de kinderen uit de buurt is het park voorzien van twee wadi’s (WaterAfvoer Door Infiltratie) en een echte houten boot, die bij een flinke regenbui in het water komt te staan: duurzaam, met een maritieme knipoog en leuk voor de kinderen die er spelen!

Bijenhotels en verschillende bloemen 
Daarnaast zijn er in het park een aantal bijenhotels neergezet en wordt er nog bloemenmengsel gezaaid. Met deze extra inspanningen zorgen we voor biodiversiteit en dat maakt het park weer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten.

REDACTIE:

Een park is een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie. In parken vindt men vrijwel altijd een gevarieerde plantengroei met bomenstruikenkruiden en grasland, en verder vijvers, paden en stijlkenmerken zoals kunstwerken. Er bestaan verschillende stijlen om parken in te richten zoals de Engelse landschapsstijl en de formele stijl van de Franse tuin.

Het ware beter om van een buurtparkje te spreken, in de volksmond heet het al het “Postzegelpark”

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.