MAASSLUIS | Zeer recentelijk hebben de gemeenten Amsterdam en Utrecht een proef gedaan om te zien of nascheiden beter zou zijn dan het bron-scheiden van het huisafval zoals nu onze gemeente Maassluis gaat instellen.

 

Uit de proeven is gebleken dat bij bron-scheiding slechts 26% werd gerealiseerd en dat bij nascheiden 51% werd gerealiseerd van het beoogde PMD afval. Daarnaast nog eens de aanzienlijke kosten voor het aanschaffen van de diverse soorten afvalbakken voor de inwoners.

Forum van Maassluis heeft de volgende vragen:

1. Bent u bekend met deze rapporten en constateringen van de gemeenten Amsterdam en Utrecht.

2. Zo ja, neemt u het eerder genomen besluit in heroverweging?

3. Zo nee, gaat u de informatie hierover tot u nemen?

4. Heeft u reeds inzicht en resultaten verkregen van de uitgevoerde pilotproef bij de Zwaluwflat?

5. Bent u bereid deze met de gemeenteraad te delen?

 

Afhankelijk van uw antwoord hebben wij reeds een motie Afvalscheiding in voorbereiding

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek