Nomineren is nog mogelijk.

MAASSLUIS | Maassluizers hebben foto’s gemaakt in het kader van Maassluis in Coronatijd. Ze worden beoordeeld door een vakjury maar ook door het Maassluise publiek. Er zijn in totaal zes prijzen, drie bij de publieksjury, idem bij de vakjury.

Daarom: geef je oordeel als lid van de Publieksjury: Maassluizers en zij die er een binding mee hebben kunnen op de CRM-website aangeven welke foto’s favoriet zijn.

►Klik op de gekozen foto’s het sterretje aan.

►Je kunt maximaal drie foto’s nomineren.

Dit dient uiterlijk 9 augustus a. s. te gebeuren.

CRM- Fotowedstrijd
Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer