MAASSLUIS | Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een buitenpoli in de gemeente Maassluis. Er is besloten deze poli in onze gemeente behouden. Daarbij is ook besloten over te stappen naar een nieuwe locatie, aangezien de huidige huisvesting niet meer voldoet. Het ziekenhuis wil een gesprek aan gaan met wethouder Keijzer over nieuwbouw op de huidige locatie dan wel een nieuwe locatie.

Tevens is er het initiatief genomen om of te stemmen met de huisartsen binnen onze gemeente. Naar aanleiding van deze afstemming, willen zij met elkaar verkennen om zowel de huisartsenzorg als de poliklinische functie op één locatie in Maassluis te concentreren Het combineren van poliklinische ziekenhuiszorg en eerste lijnszorg zou de mogelijkheid bieden om toekomstbestendige vormen van zorg in Maassluis verder te ontwikkelen.

De drie huisartsenpraktijken van Maassluis zijn op de hoogte en hebben zich bereid verklaard voor de gezamenlijke verkenning. Op basis van de uitkomst van deze verkenning worden vervolgstappen gezet. Daarnij is de bijdrage, inbreng en ondersteuning van de gemeente nodig.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu