B&W antwoorden zijn niet S.M.A.R.T.  [ Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden ]

MAASSLUIS | De fractie van FvM heeft op 30-05-2022 op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de wachtlijsten jeugdhulp. Op het gebied van jeugdzorg is de Jeugbescherming Rotterdam-Rijmond (JBRR) een belangrijke spil. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

Hoewel de 15 vragen om concrete informatie gaan, vallen er alleen nietszeggende -de feiten ontwijkende -want niet smart geformuleerd- antwoorden te lezen. Het is te hopen dat de nieuwe gemeenteraad zich niet laat afschepen met deze nietszeggende antwoorden, want anders maken zij het de stadsbestuurders wel heel makkelijk.

Het enige enigszins concrete antwoord is:

“In de periode van 2020 en 2021 is het JBRR omstreeks de 30% niet gelukt om binnen de wettelijke termijn van 42 kalenderdagen een volledig plan van aanpak te leveren. De reden hiervan is wisselend. Uit de praktijk blijkt dat het kan zijn dat het JBRR niet is gelukt om met het gezinssysteem in contact te komen, het afzeggen van gesprekken door ziekte van jeugdbeschermer of ouders/jeugdige, meer tijd nodig hebben om inzet van juiste hulp in beeld te krijgen etc.”

zie hier de BRIEF

zie hier de nietszeggende BIJLAGE

 

Column(411): B&W laat mijn droom niet in duigen vallen

 

 

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek