MAASSLUIS | Onlangs werd duidelijk dat er minimaal 1115 kinderen uithuisgeplaatst zijn als gevolg van de toeslagenaffaire. Forum voor Maassluis wil graag van de het college weten hoeveel kinderen er in de periode 2015-2020 onder de gedupeerden van de toeslagenaffaire in Maassluis uit huis zijn geplaatst.

 1. Hoeveel kinderen in Maassluis zijn tussen 2015-2020 als gevolg van de toeslagaffaire uithuisgeplaatst?
 2. Hoeveel kinderen kregen in in  2015 , 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. als gevolg van de toeslagenaffaire een vorm van Jeugdhulp en hoeveel kinderen kregen deze hulp vanuit Veilig Thuis?
 3. Hoeveel Veilig Thuis meldingen en onderzoeken zijn er in alle jaren vanaf 2015 tot 2021 gedaan als gevolg van de toeslagenaffaire?
 4. Hoeveel onderzoeken van Veilig Thuis, zijn er over de periode 2015 tot 2021 afgeschaald naar de gemeentelijke toegang en in hoeveel onderzoeken betrof het ouders en jongeren die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire?
 5. Hoeveel gezinnen zijn er vanuit de toegang /jeugdteams verwezen of aangemeld bij de Jeugdbeschermingstafels (JBT)? ( Uitgesplitst in de jaren 2015-2020 )? Wat zijn de oorzaken voor die verwijzingen?
 6. Hoeveel Verzoeken tot Onderzoek (VTO) zijn er gedaan aan de Raad vd Kinderbescherming in alle afgelopen jaren vanaf 2015-2021?
 7. Hoe vaak is er vanuit de JBT tussen 2015-2021 een preventieve maatregel getroffen voor een drang traject. Hoeveel preventieve van die maatregelen zijn verlengd?
 8. Hoeveel civielrechtelijke maatregelen / OTS en zijn hieruit voortgekomen – hoeveel (spoed) uithuisplaatsingen?
 9. Aan hoeveel ouders in Maassluis heeft de rechter als gevolg van de toeslagen affaire een gezag beëindigende maatregel opgelegd?
 10. Hoeveel vrijwillige uithuisplaatsingen over de periode 2015-2021 zijn er gedaan waar de GI niet in betrokken was, bij hoeveel vrijwillige uithuisplaatsingen was de GI wel betrokken?
 11. Hoeveel terugplaatsingen zijn er geweest naar huis/ ouders? Hoelang duurde de gemiddelde uithuisplaatsing?
 12. Hoe vaak is er in gesloten jeugdzorg geplaatst vanaf 2015 tot heden en hoeveel terugplaatsingen naar ouders zijn er vanuit gesloten jeugdzorg geweest?
 13. Hoeveel kinderen zijn er in alle jaren vanaf 2015 tot heden overleden in Maassluis? Hoeveel daarvan hadden een civielrechtelijke maatregel/OTS? Hoeveel daarvan hadden een vorm van jeugdhulp?
 14. Hoeveel kinderen zijn er in gesloten jeugdhulp overleden? Hoeveel daarvan wijzen op suïcide?
 15. Hoeveel kinderen verblijven er vanuit Maassluis in pleegzorg, uitgesplitst in vrijwillig of met een maatregel in alle jaren vanaf 2015?

Vanaf 2014 is er afgesproken dat het aantal uithuisplaatsingen en OTS en zou worden teruggedrongen.

 1. Wat heeft de gemeente Maassluis daadwerkelijk gedaan om dit terug te dringen?
 2. Wat doet de gemeente Maassluis om ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen?
 3. Hoe worden de rechten van kinderen door de gemeente Maassluis actief geborgd?
 4. Wordt er in de contracten met de aanbieders specifiek verwezen naar de borging van kinderrechten en wordt hierop gemonitord of zorgaanbieders keten partners deze naleven?
 5. De ministere van rechtsbescherming liet onlangs weten dat ouders wier kinderen uithuisgeplaatst waren als gevolg van de toeslagenaffaire bij de familierechter een verzoekschrift kunnen indienen om hun kinderen weer thuisgeplaatst te kunnen krijgen.
 6. Is het college bekend met de uitspraak van de minister van rechtsbescherming?
 7. Is het college bekend met het gegeven dat ouders alleen een verzoekschrift voor terugplaatsing kunnen indienen met ondersteuning van een gespecialiseerde jeugd/familie recht advocaat?
 8. Is het college bekend met het gegeven dat ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire en hun kind als gevolg daarvan uithuisgeplaats zagen in veel gevallen bijstand van een advocaat niet kunnen bekostigen ook niet als zij eventueel in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand?
 9. Is het college bereid om ouders wier kinderen als gevolg van de toeslagenaffaire uithuisgeplaatst zagen worden en ouders die door die uithuisplaatsing uit het gezag zijn gezet financiële bijstand te verlenen zodat zij met de hulp van een gespecialiseerd jeugd/familierecht advocaat verzoekschriften opheffing OTS/UHP en herstel gezag kunnen indienen?

Tot slot wijst Forum voor Maassluis er op dat bij iedere vraag waarin om aantallen wordt gevraagd Forum voor Maassluis graag ziet dat er aan wordt gegeven hoeveel kinderen als gevolg van de toeslagaffaire een vorm van jeugdhulp en maatregelen kregen opgelegd alsook kinderen die een vorm van jeugdhulp of maatregelen kregen opgelegd zonder slachtoffer van de toeslagaffaire te zijn.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Harrie zonder achternaam
  7 november 2021 at 11:44 — Beantwoorden

  Iemand is daar heel goed bezig,
  Hulde en respect dat iemand zijn mond nog durft open te doen.
  Ouder verstoting = levend rouwen met het gemis van je kinderen.

Geef hier uw reactie ► Voornaam+ Achternaam