MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van Forum voor Maassluis maakt zich zorgen over de Veiligheid en Leefbaarheid van de stad. Ze stellen daarom een aantal dringende vragen onder artikel 51 om op korte termijn helderheid te krijgen over de feitelijk stand van zaken.

Geacht College,

Veiligheid en Leefbaarheid zijn twee onderwerpen die voor Forum voor Maassluis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom is het des te opmerkelijker dat bewoners en ondernemers uit Maassluis al heel lang de Politie, handhaving en het Stadsbestuur hebben moeten bestoken met telefoontjes en brieven voor wat betreft overlast van (criminaliserende) hangjongeren.

Forum heeft nu opnieuw kennisgenomen van diverse artikelen op de plaatselijke nieuwssite maassluis.nu, en wel de volgende:

(met de links naar oorspronkelijke bericht)

Onze fractie heeft de (on)veiligheid – en daarmee de (on)leefbaarheid in deze stad – al meerdere keren, zelfs met een niet door de raad aangenomen motie, aan de kaak gesteld.

In het kader van de controlerende taak van de Raad op de Burgemeester (en Wethouders) die verantwoordelijk is voor de politie in Maassluis en de veiligheid in het algemeen, willen wij daarom de volgende vragen stellen:

 1. Is het College op de hoogte van de door ons gememoreerde artikelen en kunt U ons op de hoogte stellen van de mening van het College in deze?
 2. Wat gaat dit College doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?
 3. Wat zijn de kosten van de afgelopen jaarwisseling?
 4. Wat is de rol van onze handhaving geweest binnen genoemde artikelen, aangezien er, vooral door de burgers, getwijfeld wordt aan de rol van dit gemeentelijk apparaat?

Als laatste hebben wij nog specifieke vragen over de mishandeling op de Weverskade:

 1. Bent U van mening dat de politiedienst in Maassluis over het algemeen onderbezet is?
 2. Klopt het dat er in Maassluis slechts één politiewagen beschikbaar was op Oudejaarsavond?
 3. Bent U met ons van mening dat de politiedienst in Maassluis zwaar onderbezet was op Oudejaarsavond en dat dit onverantwoord is voor een stad met 33.000 inwoners?
 4. Kunt U bevestigen dat er pas na twee uur werd teruggebeld met de vraag of de politie nog nodig was?
 5. Er zijn gelukkig geen ernstige gewonden gevallen en de slachtoffers hebben kunnen wegkomen. Had de politie wel op tijd kunnen arriveren als dit wél was gebeurd?
 6. Is dit College van mening dat hulpdiensten de Weverskade goed kunnen bereiken in geval van nood?
 7. Is het U bekend dat er al meerdere mensen zijn lastiggevallen door (vooral allochtone) jongeren. En zo ja, wat is er met deze meldingen gebeurd?
 8. Hoe denkt U de veiligheid van onze burgers te garanderen als de politiedienst in onze gemeente onderbezet blijkt te zijn?
 9. Is het College van mening dat deze zaken een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van onze burgers?
 10. Is het College van mening dat een toenemend gevoel van onveiligheid zal leiden tot meer eenzaamheid onder ouderen, omdat zij s ‘avonds niet meer over straat durven?
 11. Bent U het met ons ons eens dat er veel van dit soort incidenten plaatsvinden rond de skatebaan, Burgemeesterswijk en Inblik? Zoja, denkt U dat dit toeval is?
 12. Bent U het met ons eens dat, als blijkt dat de daders inderdaad jongeren uit Inblik zijn, deze met onmiddellijke ingang definitief gesloten dient te worden?

De Fractie van Forum voor Maassluis


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Kees
  4 januari 2020 at 20:45

  Vragen stellen vragen stellen en vragen stellen, wachten op antwoorden van lui die er zelf niets van snappen en niet capabel zijn om er iets aan te doen, dus het juiste antwoord geven is al helemaal niet van toepassing..

  Wat gebeurt er dan, als de vragen zijn beantwoord..??

  Wanneer gaat men is echt optreden..!!! Is de enige vraag die de burgerij stelt..!!! WANNEER…????