Plannen voor de korte termijn

MAASSLUIS | In de vergadering van dinsdag 5 november 2019 is de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen. De raad verzoekt B&W kosten neutraal bermen en braakliggende terreinen in tezaaien om de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening.

B&W licht toe:

Om bestaande ‘gazons’ en ‘ruw gras’ om te vormen naar `bloemenweide’ zijn starthandelingen en zaden nodig. De vegetatie en bodem moeten opengetrokken worden en doorgezaaid met een inheems gebiedseigen zaadmengsel.

In 2020 gaan wij op een 8-tal plaatsen het maaibeheer aanpassen. Dit gebeurt op kleine schaal om de reacties van de inwoners van de stad te peilen, om ervaring op te doen en om op een goede manier met de aannemer verder te werken.

Voor het duurzaam beheren van bloemenweides is specifieke kennis nodig bij opdrachtgever, beheerder, aannemer en uitvoerenden.

Eénmaal te vroeg maaien kan ‘schade’ opleveren voor jaren.

In 2020 wordt verder gewerkt aan kennisoverdracht en het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers om Maassluis ook op ecologisch gebied aantrekkelijk te maken. In 2021 wordt het beeld duidelijk.


© Jelle Ravestein

© 2019 Jelle Ravestein

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt