©PR: plattegrond Maassluis-Oost

Tijdens het gebiedsoverleg Oost  wordt op woensdag 10 september 2014 2014 gesproken over de  Oranjebuurt, Sluispolder Oost en West, Binnenstad, Taanschuurpolder of Het Hoofd.
Het overleg heeft tot doel om het dagelijks beheer af te stemmen met de bewoners. Ook moeten zo veel mogelijk bewoners worden betrokken bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Naast enkele vaste agendapunten bepalen de bewoners waar de bijeenkomst over gaat. Het gebiedsoverleg wordt gehouden in Buurtcentrum De Hooftzaak, P.C. Hooftlaan 11a te Maassluis en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Opgeven is niet nodig.

De agenda luidt als volgt:

1) Opening
2) Opvoeren agendapunten
– Nieuwe Juryleden
3) Thema-presentatie Jury Gebiedsoverleg
4) Initiatief activiteiten Gebiedsoverleg Oost
5) Jury (stand van zaken)
6) Gebiedsbudgetten 2014
7) Geactualiseerde actiepuntenlijst gebied Oost
8) Overzicht data bijeenkomsten Gebiedsoverleg 2014
9) Rondvraag
10) Sluiting

03/09/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt