door stichting AK

MAASSLUIS | Over minder dan 2 maanden zal het weer Kerst worden, maar een vredige Kerst in Oekraïne zit er helaas niet in. De oorlog gaat maar door. Een groot deel van de bevolking zucht onder het geweld van deze wrede oorlog. In het relatief veilige Transkarpatië, het werkgebied van Stichting AK, wordt weliswaar niet gevochten, maar zit het vol met ontheemden uit de gebieden in de frontlinie. Deze mensen moeten allemaal geholpen worden aan onderdak, voedsel, medische hulp, etc. Stichting AK doet via haar Oekraïense partnerorganisatie wat mogelijk is, maar onze financiën zijn beperkt.

Toch willen wij graag een vanouds bekende kernactiviteit voortzetten, t.w. de jaarlijkse voedselhulp met Kerst, voorheen Actie Kerstgroet, voor de allerarmsten in de regio Berehove, zusterstad van Maassluis. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit ouderen, gehandicapten, werklozen, grote gezinnen en Roma. Zij hebben de grootste moeite om rond te komen van een minimale uitkering in dat in een tijd van enorme inflatie.

Het bankrekeningnummer is NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK met vermelding van Voedselhulp. www.stichtingak.org

Behalve voor voedsel is ook geld nodig voor brandstof voor de komende winter. De verwachting is dat evenals in de afgelopen winter de vijand er alles aan zal doen om de energievoorziening zoveel mogelijk te dwarsbomen.

Wij willen dan ook graag een beroep doen op particulieren, instanties, kerken, bedrijven, etc. om ons te helpen aan middelen voor de aankoop van voedselproducten in Oekraïne, waarmee ter plaatse volle boodschappentassen kunnen worden samengesteld. Wij mikken op een aantal van tenminste 2000 stuks plus een trucklading houtbriketten. Alleen al met het voedsel zal een bedrag gemoeid zijn van 25.000 tot 30.000 euro.

Zoals gebruikelijk zullen bestuursleden van Stichting AK in december een werkbezoek brengen aan Berehove waar zij zich o.a. zullen bezighouden met de coördinatie van de uitgifte van voedseltassen en zo mogelijk ook van brandhout. Persoonlijk zullen zij een aantal adressen bezoeken en gesprekjes voeren met de ontvangers. Een ontmoeting met burgemeester en wethouders van Berehove is daarbij een vast onderdeel van ons werkbezoek.

Wil u ook meehelpen ons doel te bereiken en de armste inwoners van Berehove een fijne Kerst te geven? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!


Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK