© PR


MAASSLUIS | Teveel inwoners van Maassluis lijden onder armoede. Bekend en begrijpelijk is dat een zeer laag inkomen een zeer verhoogd risico op betalingsachterstanden en schulden inhoudt.

Een geluk bij een ongeluk is dat de overheid – zowel landelijk als plaatselijk – diverse aanvullende inkomensvoorzieningen biedt. Zo zijn er landelijk voorzieningen als toeslagen (zorg-, huur-, kindgebonden-, kinderopvangtoeslag), belastingaftrek mogelijkheden, kinderbijslag, AOW en meer.

Vanuit de gemeente zijn er naast bijstandsuitkeringen ook talrijke aanvullende inkomensvoorzieningen beschikbaar via instanties zoals Stroomopwaarts, ROGplus en Vraagraak. Om er een paar te noemen : bijzondere bijstand, betaling contributie voor sport of kunstbeoefening voor kinderen, kindpakket, aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Maassluis bij DSW, tegemoetkoming eigen risico, kwijtschelding gemeentebelasting en nog veel meer.

Daarnaast zijn er ook talrijke particuliere initiatieven om mensen met een te laag inkomen te helpen. Zo biedt de Voedselbank een fantastisch goede hulp bij gebrek aan geld voor voedsel, kleding, speelgoed, gebruiksartikelen en zelfs meubilair. Ook is er het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Noodfonds van de gezamenlijke kerken in Maassluis, Stichting Armoedefonds, Rotary, Ronde tafel, Lions, Stichting Schiedam Vlaardingen e.o., Oranjefonds en meer. Vaak wordt hulp niet in geld maar in natura geboden en vaak ook niet rechtstreeks maar via lokale hulpverleningsinstanties.

Er zijn dus heel veel mogelijkheden om bij een te laag inkomen hulp te krijgen.

Het NIBUD verzorgt het landelijk deel van een programma met de naam “Bereken uw recht”

Bereken uw recht

Na het invullen van enige persoonlijke gegevens produceert dit programma een persoonsgebonden overzicht van mogelijke inkomensvoorzieningen, die landelijk van toepassing zijn.

Vanaf 1 oktober j.l. stelt Stroomopwaarts MVS het gemeentelijke deel van “Bereken uw recht” beschikbaar ook voor inwoners van Maassluis. Daarmee kan een persoonlijk overzicht worden verkregen van een flink deel van de aanvullende inkomensvoorzieningen, die door de gemeente Maassluis vooral via Stroomopwaarts worden geboden.

MVS deel bereken

Indien hulp gewenst is bij het gebruik van “Reken uw recht” en/of het vervolgens aanvragen van tegemoetkomingen kan het inloopspreekuur van Vraagraak of de formulierenbrigade of één der geldzorg spreekuren van Stichting BOOM Maassluis bezocht worden.

Stichting BOOM Maassluis houdt op de volgende tijden geldzorg spreekuur:

  • dinsdag,     11.00-12.00 uur in de bibliotheek Maassluis
  • woensdag, 10.00-12.00 uur in de Immanuëlkerk
  • woensdag, 19.00-20.30 uur in De Ark.

Of bel: 06 40 60 86 09

E-mail:

info@stichtingboommaassluis.nl
Website:

www.stichtingboommaassluis.nl

Klik voor info


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. J. de V
    31 oktober 2018 at 11:26

    Vergeet ook de schuldhulpverlening niet. Hier kan je ook preventief aankloppen indien je verwacht in de nabije toekomst financieel in de knoop komt. Voorkomen is beter dan genezen!

    https://www.maassluis.nl/werk-en-ondernemen/schuldhulpverlening_46070/