WATERWEG | In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wapperden vorige week kleurrijke vlaggen. Zo laten deze gemeenten, waar Stroomopwaarts actief is, zien dat zij zich actief inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Wethouders Sjoerd Kuiper (Maassluis), Bart de Leede (Vlaardingen), Marcel Bregman (Schiedam) en directeur Stroomopwaarts Desiree Curfs hesen de vlag bij Stroomopwaarts in Vlaardingen.

Wethouder Sjoerd Kuiper, onder andere verantwoordelijk voor Werk en inkomen: “De Duurzame Ontwikkelingsdoelen sluiten naadloos aan bij de inzet die wij als gemeente en Stroomopwaarts hebben voor goed werk, bestrijding van armoede en gelijke kansen. Het is goed dat steeds meer organisaties kijken naar hun maatschappelijke impact en niet alleen naar de korte termijn.”

© PR Stroomopwaarts – Wethouders Bart de Leede (Vlaardingen), Sjoerd Kuiper (Maassluis), Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts) en wethouder Marcel Bregman (Schiedam) hesen de SDG-vlag bij Stroomopwaarts aan de George Stephensonweg in Vlaardingen.

Stroomopwaarts zet zich namens de gemeenten in voor de realisatie van het sociale doel: Werk en Inkomen. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving. Meedoen kan op veel manieren, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als het (even) niet zelf lukt, biedt de gemeente hulp bij een tijdelijk inkomen, begeleiding naar betaald werk en ondersteuning bij schulden.

Onder andere door begeleiding, trainingen en opleidingen. Ook kunnen inwoners met een laag inkomen gebruikmaken van speciale regelingen. Dit alles gebeurt samen met partners en ondernemers uit de regio.

Bekijk:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt