[Onderschrift foto] Arnold Keijzer, wethouder Onderwijs van Maassluis opende de conferentie: “Ik ben graag bereid om samen met onze partners in het onderwijsveld te bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze jeugd een beter toekomstperspectief te bieden.”

Het bieden van gelijke kansen aan kinderen, ongeacht hun startpositie

MAASSLUIS | Op 20 september jl. organiseerde de gemeente samen met het onderwijsveld de Onderwijsconferentie met de titel: ‘Samenwerken aan gelijke onderwijskansen in Maassluis’.  Jeugdigen in Maassluis groeien gezond en veilig op en krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Begeleid en ondersteund door ouders, familie, vrienden, kinderopvang en onderwijs ontdekken en ontwikkelen zij hun vaardigheden en talenten en nemen zij actief deel aan het  maatschappelijke leven. ‘Maar gaat dit op voor alle jeugdigen in Maassluis? Of worden talenten niet altijd opgemerkt?’

Doel van de Onderwijsconferentie is om alle betrokkenen bij het onderwijs in Maassluis uit te dagen samen te werken aan het bevorderen van gelijke kansen en doorgaande leerlijnen in het onderwijs. Denken in mogelijkheden voor leerlingen die iets anders of meer nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod. Het College en de gemeenteraad van Maassluis hebben veel belangstelling voor het onderwijs en de rol die de gemeente daarin kan vervullen. Het College heeft vorig jaar zelfs vanuit de gemeenteraad de opdracht gehad, met een motie, om deze conferentie te organiseren.

Paul Lakens van de Lentiz onderwijsgroep heeft als dagvoorzitter de aanwezigen op een prettige manier door de dag geleid.

Kees Brandwijk onderzoeker en adviseur bij het Kenniscentrum Maassluis Vlaardingen en Schiedam (MVS) heeft via de onderwijsmonitor onder andere gekeken met welke citoscore en advies kinderen de basisschool verlaten en hoe hun schoolcarrière vervolgens verloopt. Cijfers en feiten die aangeven waar het goed gaat met de gelijke kansen voor alle kinderen in Maassluis en welke zaken de aandacht behoeven.

Maassluizer Ilias El Hadioui, wetenschappelijke docent aan de Erasmus universiteit, heeft op inspirerende wijze de deelnemers verteld over zijn onderzoek en ervaringen. Hij hield zijn toehoorders voor dat als een kind in zichzelf gelooft en je treft het met een omgeving, die ook in jou gelooft, dat kinderen écht tot bloei komen en er in slagen om succesvol te zijn. Tegelijk hield El Hadioui, zijn publiek voor dat, docenten en ouders hierbij een cruciale rol spelen en je echt als totale pedagogische omgeving moet geloven in de talenten van de leerlingen. De 2e kanttekening was aan het adres van de leerlingen zelf, want de groepsdruk onder leeftijdsgenoten kan groot zijn en dan is het een hele uitdaging om in jezelf te blijven geloven en om jouw droom waar te maken.

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in verschillende workshops om te discussiëren over hoe het beste kan worden samengewerkt in de doorgaande leerlijnen, zodat talenten van kinderen niet onopgemerkt blijven. Samenwerken met ouders, onderwijs, maatschappelijke partners en ondernemers in het vergroten van gelijke kansen in het onderwijs en deelnemen aan de maatschappij.

Aan de conferentie werd deelgenomen door ruim honderd personen, afkomstig uit het onderwijs, maatschappelijke instellingen en de lokale ondernemersvereniging. De deelnemers aan de conferentie werden geïnspireerd door een aantal inleiders; in workshops bespraken de deelnemers de mogelijkheden om gelijke kansen voor leerlingen in het onderwijs in Maassluis verder te verbeteren.

Alle scholen waren vertegenwoordigd door hun docenten, directies en/of hun schoolbesturen. Verder waren er medewerkers aanwezig van Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past, Steunpunt Onderwijs, Inzicht Steunpunt Onderwijs, Integrale Kindcentra, Welzijn E25, Minters, bibliotheek Maassluis, Centrum voor Jeugd en gezin, Kinderopvang, stichting Push, Moskee Ibrahim, Museum Maassluis, Stroomopwaarts, Adviesraad Samenlevingszaken, Maassluis Onderwijs Raad, CED group en Cindy coaching & huiswerkbegeleiding, leden van de gemeenteraad, VraagRaak en ambtenaren.

(KLIK)

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu