© www.maassluis.nu – Hoekse lijn

MAASSLUIS – De Hoekse Lijn krijgt twee nieuwe stations: Maassluis Steendijkpolder en Hoek van Holland Strand. Zeven bestaande stations – Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis, Maassluis West en Hoek van Holland Haven – worden omgebouwd en gerenoveerd. Het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand komt aan het Zeeplein te liggen. Reizigers lopen vrijwel direct vanuit de metro het strand op. Bij de ingebruikname van het nieuwe eindstation Strand vervalt het huidige eindstation Strand.

Hoe gaat het worden?

Station Maassluis De toegang van het huidige station Maassluis blijft gehandhaafd. In het ontwerp voor het station is dit onderdeel niet veranderd. De huidige overkapping zal wel verdwijnen, evenals een deel van het eilandperron. Dit ongebruikte perrondeel krijgt een groene uitstraling door de aanleg van beplanting. De gemeente Maassluis houdt zich bezig met de inrichting van buitenruimte.

Station Maassluis West Voor de ombouw van de Hoekse Lijn wordt het zuidelijk perron van station Maassluis West verplaatst, zodat de perrons tegenover elkaar komen te liggen. Het gelijkvloerse overpad blijft gehandhaafd. Het vernieuwde station met de al aanwezige bushalte, parkeerplaatsen en overkapte fietsenstalling kan in de toekomst verder groeien tot regionaal OV-knooppunt.

Maassluis Steenpolder De lijn loopt na Hoek van Holland Haven langs de Maeslantkering, dicht langs de rivier en de dijk, richting Maassluis. Hier komt het tweede nieuwe station dat de Burgemeesterswijk ontsluit. De stedenbouwkundige inpassing van het station sluit aan op de waterkering en de aanliggende nieuwbouw. Ook komt er bij het station een extra spoor, dat het mogelijk maakt om metro’s te laten keren.

Geluidsschermen In Maassluis komt (volgens het Akoestisch onderzoek 2015) op een aantal plaatsen een geluidsscherm: ter hoogte van de Maasweg, de Chopinstraat, de Industrieweg en de Houten Baak (deze laatste locatie is later toegevoegd). Ook aan de Merellaan, tussen de IJsvogelstraat en de Nachtegaallaan komt een geluidsscherm. Klik op de afbeeldingen hieronder om te zien waar de geluidsschermen komen.

Planning http://hoekselijn.mrdh.nl/planning

Klik voor een vergroting:

© Hoekse Lijn

© Hoekse Lijn

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt