Er werd niet duidelijk gemaakt welke pieken er zijn gemeten die in het gemiddelde gemeten geluidsbelasting van 65 db verwerkt zijn.

MAASSLUIS | Het geluidsscherm dat bij de A20 moet komen, houdt de gemoederen flink bezig. Veel inwoners uit de betrokken buurten waren aanwezig bij de thema avond in de raadszaal op het stadhuis. De werkgroep vertegenwoordigt het Kastanjedal, Doornenbuurt, Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet,  Lentiz | Revius MAVO en de Vereniging van Recreatietuinders De Vluchtheuvel. Er ligt een meest effectieve voorkeursvariant maar die lijkt onbetaalbaar ( 10 miljoen euro).

© jelle ravestein

© jelle ravestein

De werkgroep heeft het voortschrijdend inzicht in de 4 varianten in kaart gebracht.

Voor velen was het onderdeel over de geluidsnorm moeilijk te begrijpen. Bureau ABTWassenaar, dat het akoestisch onderzoek uitvoerde, maakte duidelijk dat die norm algemeen geldt en dat er gewerkt is met data van geluidsmetingen van de Rijkswaterstaat (RWS). Het getal van 65 db werd als gemiddeld gemeten getal gepresenteerd. Dat leidde tot vragen van Aad Solleveld (Maassluis Belang): “Wat is nu de feitelijke betekenis is van het normgetal en het getal dat als gemiddelde meting wordt voorgehouden.”  Het antwoord van de expert van bureau ABTWassenaar gaf een redelijk inzicht: “Er is rekening gehouden met de metingen op alle dagen van de week en op alle dagdelen”.  Er werd niet duidelijk gemaakt welke pieken er zijn gemeten die in dat gemiddelde verwerkt zijn. Er was geen antwoord op de vraag welk effect op de verkeersintensiteit er is als gevolg van de komst van de Maasdeltatunnel (v/h Blankenburgtunnel genoemd) per 2023.

Het idee uit de motie van Forum voor Maassluis om de huidige toegestane snelheid van 130 km/uur terug te brengen naar 100 km/uur zal volgens de expert leiden tot een verlaging van slechts 1 db en daarmee weinig bijdragen.

Probleemgebied en Oplossingsvarianten

Er zijn 4 gebieden waar  aanpassing gewenst is

 • A. Volkstuinen Een L-vorming geluidsscherm
 • B. Kastanjedal Een aarden wal met terrasvorming
 • C Doornenbuurt Een aarden wal met topscherm
 • D Vertowijk en Boonervlietpark Een geluidscherm vanaf de bocht in de Rozenlaan die doorloopt tot de gemeentegrens

De gepresenteerde varianten betreffen

 1. aarden wal
 2. aarden wal plus deels geluidscherm
 3. geluidsscherm op grondgebied van Lely en Maassluis
 4. geluidsscherm op grondgebied van Rijkswaterstaat (merendeels), Lely, en Maassluis

De laatste variant is het meest drastisch en meest effectief. Hierbij is er één lang doorlopend geluidsscherm pal langs de gehele rijksweg voor de genoemde gebieden A  tm D.

De gewenste hoogte is 7 meter, maar een hoogte van 8 meter is ook nog in beeld. Bij de varianten 3 en 4 wordt zoveel mogelijk het bestaande groen gespaard. Bij variant 4 zullen bomen langs de rijksweg verdwijnen en zal RWS nieuwe bomen planten.  Er moet nog met RWS worden overlegd over hun inbreng en eventuele bijdrage in de kosten.

Financiële problematiek

Er ligt een ruwe raming van de kosten voor een geluidsscherm. Variant 1 (is inmiddels uit beeld) is het minst effectief, het is de kostenneutrale variant zoals deze in het Raadsbesluit is vastgesteld. Variant 2, 3 en 4 zullen niet kostenneutraal zijn. De kosten voor een scherm zijn afhankelijk van de totale lengte en de hoogte. Ook zijn er in deze varianten nog deelvarianten te bedenken die een korter of langer scherm zullen hebben.

Vanuit recente marktprijzen zien wij dat een geluidsscherm, zo’n 7 meter hoog en groen begroeid met klimplanten, ongeveer €400 per m2 kost. Bij een hoogte van 7 meter is dat per strekkende meter  €2.800. [ Bij 8 meter hoog zelfs 3200 per strekkende meter]. Een scherm van 100 meter zal dan €280.000,- kosten en een scherm van 1.000 meter €2.800.000,-

De totale lengte bij variant 4 is bijna 3600 meter en dat leidt tot een kale kostenpost van 10 miljoen euro. Daar bovenop  zullen nog kosten komen voor het project, onderhoud, afschrijving in 30 jaar.

Redactionele kanttekening

Er ontstaat sowieso een gemeentelijk begrotingsprobleem. Het is bekend dat de gemeente in de komende jaren een flinke uitdaging heeft op financieel terrein: toenemende kosten voor WMO en Jeugdzorg, hogere kosten dan oorspronkelijke geraamd voor de sporthal aan de Sportlaan en de bouw van nieuwe sporthal aan de Haydnlaan vragen heel veel extra geld. B&W wil voor al die investeringen en uitgaven een flinke greep doen uit de Algemene Reserves. Als de duurste variant voor de A20 wordt gekozen – wat velen willen – zal de gemeente voor een groot probleem worden geplaatst omdat de reserves niet toereikend zijn. Dat doet het ergste vrezen voor de uiteindelijke keuze die vóór het einde van het jaar zal worden gekozen.

Jelle Ravestein  / Redacteur

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Barry Voeten
  11 juli 2019 at 09:13

  Die ene dB die je wint met 100 km doet meer dan je wellicht denkt. De dB schaal is immers niet lineair maar logaritmisch. Elke 10 dB betekent 10x zoveel herrie. 3dB is 2x zoveel herrie. 1 dB scheelt toch alweer 20% herrie. Het makkelijkste verdiend, zeggen we dan.

  • 11 juli 2019 at 11:45

   En dat kon de expert (…) niet duidelijk maken