MAASSLUIS | E-mails of andere berichten van inwoners aan de gemeente kunnen via verschillende kanalen binnenkomen. Het algemene e-mailadres van de gemeente is gemeente@maassluis.nl.
Daarnaast kunnen inwoners en andere partijen een e-mail sturen aan (het secretariaat van) een van de wethouders of het gehele college.

Wethouder Evers werd onlangs aangesproken door Leefbaer Maassluys over de trage beantwoording van vragen van inwoners over de Prinses Julianalaan.

De formele reactie vanuit de ambtenarij (dus ambtenarentaal) luidt:

In alle gevallen wordt de binnengekomen e-mail door team DIV beoordeeld en in Zaaksysteem geregistreerd met het zaaktype Informatieverzoeken derden. De zaak met daarin de e-mail wordt vervolgens toegewezen aan het cluster dat de inhoudelijke beantwoording moet verzorgen. Team DIV zorgt voor een ontvangstbevestiging binnen 24 uur waarna het cluster 8 weken de tijd heeft om het bericht inhoudelijk te beantwoorden. Inwoners en andere partijen kunnen ook via de website een contactformulier invullen. Hiervoor geldt grofweg dezelfde procedure van registratie in Zaaksysteem door DIV en toewijzing aan het relevante cluster. Echter heeft een contactformulier een behandeltermijn van 5 werkdagen. Zowel bij email als bij contactformulieren geldt dat de bewaking over het oppakken en afhandelen na toewijzing in principe bij het cluster zelf ligt.
De voor alle zaaktypen gehanteerde servicenormen zijn te vinden op: ServicenormenOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek