De gemeente Maassluis en Maasdelta willen wijken in Maassluis verbeteren en afspraken maken over projecten en maatregelen. Om dit te bewerkstelligen is vandaag het Gebiedsinvesteringsprogramma vastgesteld. Burgemeester Koos Karssen en René de Groot van Maasdelta Groep ondertekenden overeenkomst op het Stadhuis.

Het GIP moet ertoe bijdragen dat de activiteiten van de gemeente en Maasdelta tussen 2013 en 2016 in de verschillende delen van Maassluis goed op elkaar aansluiten. Dit vanuit een gemeenschappelijke visie. Voor elk gebied is een aantal opgaven vastgesteld als het verbeteren van de woonomgeving, duurzaamheid en betaalbaarheid. Aan de opgaven zijn zo concreet mogelijke acties gekoppeld zoals het ontwikkelen van woonservicezones, scootmobielbeleid en een uitvoeringsplan buitenruimte.

Bij de ontwikkeling van het GIP hebben de gemeente en Maasdelta gebruik gemaakt van bewonersavonden en een digitale enquete. Het ging daarbij om zo concreet mogelijke wensen of acties die de wijk, buurt of straat verder kunnen verbeteren. Een belangrijke vraag was ook welke bijdrage men hier zelf aan kan leveren. Een aantal ideeën kon direct in de gebiedsplannen opgenomen worden. Voor andere ideeën moet eerst nieuw beleid ontwikkeld worden en weer andere ideeën komen niet in aanmerking, maar worden in bestaande overleggen en processen meegenomen.

Basbooister

Basbooister