MAASSLUIS | De gemeente wil graag weten hoe Maassluizers denken over de manier waarop binnen de gemeente besluiten worden genomen en worden uitgevoerd. Is voor iedereen duidelijk hoe dat gaat en vindt iedereen dat dit op een goede manier gebeurt?

Kunt u, als Maassluizer, voldoende meedenken, meebeslissen en aan de uitvoering meewerken als u dat wilt? Kortom: hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

Online-vragenlijst

Geef uw mening door een korte online-vragenlijst in te vullen, de Quick Scan Lokale Democratie. U vindt de vragenlijst via bijgaande link. Invullen kan tot 4 december 2020.

Vragenlijst democratie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met mevrouw R.R. Westhoff via 06-52506062 of via griffier@maassluis.nl

Anonieme resultaten

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek, wat ook wordt ingevuld door raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren. Op die manier kunnen we zien of wij allemaal hetzelfde denken over de Maassluise democratie. Uw antwoorden worden anoniem gebruikt in het eindrapport.

Betere lokale democratie

Aan de hand van de conclusies van het onderzoek kan iedereen die dit wil, in gesprek om de samenwerking tussen raad, college en inwoners te verbeteren. Zo bouwen we samen aan een nog betere lokale democratie.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt