MAASSLUIS | Op 12-01-2022 heeft de fractie van de VSP op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van precario voor de horeca. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

Bent u in inmiddels in gesprek met KNH Maassluis over dit onderwerp?

Er is contact geweest met de voorzitter van KNH Maassluis over dit onderwerp.

Hoe beoordeelt u het verzoek van KHN om de heffing te financieren uit het Corona noodfonds?

Wij begrijpen goed dat deze ondernemers buiten hun schuld belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Net als vorig jaar schelden wij ook de precario over 2021 vrij. Wij oordelen positief op het verzoek om de heffing te financieren uit het Corona-noodfonds. Niemand weet hoe het zal verlopen in 2022. Daarom hebben wij KNH toegezegd dat wij in het vierde kwartaal 2022 contact opnemen met het bestuur over de precariobelasting 2022.

Bent u voornemens om aan het verzoek van de KNH tegemoet te komen en de volledige precarioheffing voor de leden van KNH Maassluis te lenigen vanuit het Corona noodfonds?

Op 1 februari 2022 hebben wij besloten om het verzoek van KNH om de precariobelasting 2021 te financieren uit het Corona noodfonds, in te willigen. De horeca ondernemers ontvangen op korte termijn een creditering van de 100% van de opgelegde aanslag 2021. Tevens hebben wij besloten om de getroffen MKB- ondernemers 50% van de precario 2021 te vergoeden uit het Corona noodfonds.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek