door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Alle kinderen verdienen een goede start en toekomst. De gemeente biedt hulp en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Op welke manier de gemeente dat doet is vastgelegd in de verordening Jeugdhulp. De gemeenteraad van Maassluis heeft in april het wijzigingsbesluit van de verordening Jeugdhulp vastgesteld. In dit besluit is onder andere opgenomen dat de gemeente standaard beschikkingen gaat afgeven bij toekenning van een individuele voorziening.

Hiermee wil de gemeente de rechtsbescherming voor inwoners optimaal borgen. Met een beschikking kunnen jeugdigen en hun ouders zien op welke hulp ze recht hebben en hoe ze eventueel bezwaar kunnen indienen. Het werken met beschikkingen is overigens niet nieuw, beschikkingen waren op aanvraag al beschikbaar. In de gewijzigde verordening zijn verder de persoonsgebonden budgetten (pgb) geactualiseerd. Inwoners en adviesraden hebben in het najaar 2023 hierop zienswijzen kunnen indienen. 

Corine Bronsveld, wethouder Jeugd: “We hopen dat we met onze inzet jeugdigen en hun ouders op een zo goed mogelijke manier ondersteunen met daarbij een goede rechtsbescherming. Vanuit onder andere belangenorganisaties hebben we het afgelopen jaar signalen ontvangen dat het wenselijk is om altijd vanuit de gemeente een beschikking af te geven en niet alleen op aanvraag. Met voornaamste reden dat het daarmee toegankelijker is voor ouders en jeugdigen om te zien waar ze recht op hebben en ook om bezwaar in te dienen.”

Bij wie kunt u terecht voor hulp of ondersteuning?

U kunt bij wijkteam VraagRaak terecht met allerlei ondersteuningsvragen. Ook als u hulp nodig heeft bij het opvoeden en opgroeien van uw kind. De organisatie Mevis is binnen het wijkteam verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp en kan u en uw gezin ondersteunen. Neem contact op met VraagRaak om u aan te melden. De jeugdprofessional van het wijkteam maakt samen met u een ondersteuningsplan. Rogplus verzorgt aansluitend, als uitvoeringsorganisatie namens de gemeente, het officiële besluit (beschikking) waarin staat op welke hulp u recht heeft en hoe u eventueel bezwaar kunt maken. Kijk voor meer informatie op www.mevis.nl/welkom.

Samenwerking

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken met MVS Jeugd aan betere werkwijzen en initiatieven die er voor het kind en gezin toe doen. Dit doen de gemeenten met partners, zoals onderwijs, jeugdprofessionals en maatschappelijke instellingen. Het gaat om opgroeien in de buurt, door spelen en leren, in goede gezondheid, in veiligheid en naar volwassenheid. De gemeenten hebben vanwege deze samenwerking eenzelfde verordening.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek