MAASSLUIS | B&W beantwoordde de vragen van de fractie van Leefbaar Maessluys. Daaruit blijkt dat ons stadsbestuur (meten=weten) geen idee heeft over hoeveel gedupeerde veerpont gebruikers er zijn.

Banner LM

Vraag 6 luidt:

“Onder de gedupeerden vallen o.a. schoolleerlingen. Is bekend hoeveel Maassluizers in Rozenburg op school zitten en andersom? Zo ja, gaat u deze gedupeerden in samenwerking met onderwijsinsteIIingen informeren?”

ANTWOORD van B&W:

“Nee, dat zicht op aantallen leerlingen die gebruik maken van de veerpont hebben we niet. Het gaat overigens naast de scholieren ook om andere inwoners en medewerkers die gedupeerd zijn. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de communicatie. Via de pers heeft de provincie de inwoners en bedrijven uit de gedupeerde gemeenten geïnformeerd.”

de volledige brief met alle vragen en antwoorden vind je HIER.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Peter Tijl
    11 juni 2023 at 13:33

    B&W > wij zijn niet verantwoordelijk
    Dus over tot de orde van de dag.
    B&W kunnen ook bij de Provincie informeren hoeveel Maassluizers en Rozenburgers getroffen worden door het niet varen van de auto pont.