MAASSLUIS | De gemeente Maassluis werkt aan een nieuw afvalbeleid. Het gaat hierbij om het produceren van minder afval en het meer scheiden van afval. Dit heeft ook invloed op hoe u uw afval aanbiedt. De gemeenteraad moet eerst een definitief besluit nemen over het afvalbeleid. Hierna duurt het ongeveer 2 à 3 jaar voordat de nieuwe manier van afvalinzameling in heel Maasluis is ingevoerd.

Voor bewoners van laagbouw is het de bedoeling dat met de nieuwe manier van afvalinzameling, afval dat opnieuw gebruikt kan worden, zoals plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente, fruit en tuinafval (GFT) en oud papier en karton, bij u thuis wordt opgehaald.

Het restafval dat overblijft, brengt u naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in uw wijk komen. Als u goed uw afval scheidt, houdt u nog maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Woont u in een flat, appartement of woning zonder tuin, dan brengt u plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente, fruit en tuinafval (GFT) en oud papier en karton naar de ondergrondse containers die bij uw flats of appartementen staan of worden geplaatst. De containers voor restafval bij flats en appartementen blijven hetzelfde.

Participatie
In overleg met u wordt straks in een participatietraject per wijk naar de verdere invulling van de inzameling gekeken.  Op dit moment werkt de gemeente nog aan het nieuwe afvalbeleid. Voordat het nieuwe afvalbeleid daadwerkelijk kan worden ingevoerd moet de gemeenteraad eerst akkoord gaan met het voorstel. Het doorlopen van dit proces neemt enige tijd in beslag en kan zorgen voor aanpassingen op het voorstel. Na akkoord kan de gemeente aan de slag en voorbereidingen treffen voor de invoering van deze nieuwe methode.

Waarom is een nieuw afvalbeleid nodig?
In ons afval zit een grote hoeveelheid materialen die geschikt zijn voor hergebruik of die als grondstof gebruikt kunnen worden. Door op een andere manier met de afvalinzameling om te gaan kunnen zoveel mogelijk grondstoffen zoals plastic, metalen, compost en papier, uit het restafval blijven en in de circulaire industrie behouden blijven. Op deze manier dragen wij met elkaar bij aan een Duurzaam Maassluis.

De laatste jaren zijn daarnaast de kosten voor inzameling en verwerking van afval flink gestegen en de rijksbelasting op afvalinzameling verhoogd. Deze kosten worden via gemeentelijke heffingen rechtstreeks door de inwoners betaald. Ook dit vraagt om een andere aanpak van afvalinzameling. Door grondstoffen eruit te halen en met omgekeerd inzamelen het scheiden van afval te stimuleren, neemt de hoeveelheid restafval af. En daarmee nemen de kosten voor u als inwoner af. De hoeveelheid restafval die uiteindelijk wordt vernietigd blijft hierdoor klein. Hierdoor zorgen wij er gezamenlijk voor dat de kosten beheersbaar blijven.

Redactie: Kenners zeggen dat de gemeentelijke tarieven dan omlaag kunnen, aangezien de gemeente dan veel herbruikbare stoffen kant en klaar uitgesorteerd krijgt van de burger. En die  stoffen zijn geld waard.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt