MAASSLUIS | De gemeente Maassluis wil storingen in de openbare verlichting voortaan sneller oplossen. Aldus CDA wethouder Kees Pleijsier. Hierover is een overeenkomst gesloten met CityTec, de nieuwe aannemer die vanaf 1 januari het bovengrondse onderhoud verricht aan de openbare verlichting. Ook is de gemeente in gesprek met netbeheerder Stedin, die verantwoordelijk is voor het ondergrondse onderhoud aan het elektriciteitsnet in Maassluis.

Met CityTec zijn afspraken gemaakt over kortere reactietijden op storingen aan de verlichting die door de gemeente worden doorgegeven. Voorheen was de afspraak dat binnen 10 werkdagen de aannemer bij de storing langs moest zijn geweest. Nu heeft de gemeente de garantie dat de aannemer bij reguliere storingen en schades binnen 3 werkdagen actie onderneemt.

`reguliere storingen en schades binnen 3 werkdagen actie

Voor bepaalde locaties, zoals doorgaande wegen en de historische binnenstad, geldt een responsetijd van 2 werkdagen. In bijzondere omstandigheden, als een storing als ‘spoedeisend’ wordt aangemerkt of waar de veiligheid in het geding is, wordt de aannemer zelfs geacht binnen 1 tot 2 uur op de stoep te staan.

‘spoedeisend’ / veiligheid binnen 1 tot 2 uur

De afspraken zijn niet vrijblijvend. Haalt de aannemer de afgesproken tijd niet, dan treedt een boeteclausule in werking. De beheerders van de gemeente zullen een tijdige afhandeling van de storingen permanent in de gaten houden.

Dat de aannemer snel ter plaatse is, wil niet zeggen dat het probleem altijd direct kan worden opgelost. Het vooruitzicht is wel dat een snelle actie ook de afhandelingstijd van de storing aanzienlijk kan beperken. Ook over het nemen van tijdelijke maatregelen zijn afspraken gemaakt. Bij langdurige uitval kunnen bijvoorbeeld noodarmaturen worden geplaatst. Ter verbetering van de service zullen voortaan van diverse soorten armaturen exemplaren op voorraad worden gehouden. CityTec heeft bovendien een vast, lokaal team ingezet om Maassluis op alle vlakken van dienst te kunnen zijn.

Bij de vervanging van oude armaturen investeert de gemeente Maassluis in telemanagement systemen. Storingen aan de openbare verlichting worden dan automatisch doorgegeven en kunnen dus ook sneller worden verholpen. Als bij controle blijkt dat een storing een ondergrondse oorzaak heeft, dan meldt CityTec dat aan Stedin. Stedin handelt vervolgens de storing af. Ondergrondse storingen zijn vaak grootschaliger en ingrijpender. Ze worden veroorzaakt door graafschade, waterschade of schade door verzakkingen. Veelal openbaart schade aan het ondergrondse kabelnet zich pas na langere tijd.

Ook de voorlichting bij ondergrondse storingen is een punt van aandacht. De gemeente wil dat Stedin snel en duidelijk informatie over de voortgang aan bewoners en gebruikers verstrekt nadat een storing is gemeld. Stedin onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. Storingen aan de openbare verlichting leiden geregeld tot publieke ergernis, vooral als de oplossing lang op zich laat wachten.

Met de scherpe afspraken die met CityTec zijn gemaakt hoopt de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  31 januari 2018 at 08:15

  “City Tec en Stedin!”

  “Oranje verlicht,
  versnel je tred,
  of wacht op Groen!”

  “Paars verplicht,
  Met Krokodil,
  het snel te doen!”

 2. Aad Rieken
  31 januari 2018 at 06:44

  “Geef ze Rood,of beter Groen!”

  Lantarens ‘n Blauwe strik,
  Bomen krijgen een Gele.
  Homo’s en Lesbo’s Rose,
  zou dat nog wat kunne schele!

  Of blijven wij ons Groen en Geel ergeren,
  en blijft het Zwart voor onze ogen!