MAASSLUIS | De gemeente is bezig met de voorbereidingen van een aanbesteding, waarbij zij opzoek is naar een meedenkende en ‘mee ademende’ (*) marktpartner voor het Stadsbedrijf.

(*) een bedrijf dat kan op- en afschalen qua inzet afhankelijk van de actuele behoeften.

De gemeente omschrijft dit als volgt:

“Het Stadsbedrijf streeft ernaar om te presteren als een marktconforme uitvoeringsorganisatie waarbij de verhouding tussen de vereiste kwaliteit volgens de V.O.R. en de in te zetten capaciteit in balans is. Hiertoe wil het Stadsbedrijf samenwerken met een marktpartner. De aanbestedende dienst van de gemeente Maassluis streeft naar een zo groot mogelijke mededinging van partijen en wil erachter komen welke mogelijkheden de markt biedt. Terzake kundige marktpartijen worden uitgenodigd om zich aan te melden voor deze marktconsultatie.”

In de aankondiging worden de volgende activiteiten genoemd:

 1. Diensten voor begeleiding en adviesverlening
 2. Advies inzake bedrijfsvoering en management
 3. Openbare voorzieningen
 4. Beplanten en onderhouden van groengebieden
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

15 Reacties

 1. Hans Jansse
  19 juli 2017 at 21:41

  ik lees net een raadsinformatie brief op de site van de gemeente

  De nota: “DOE HET LEKKER ZELF, BURGER”

  De Gemeente gaat nog veel meer afschuiven naar de al flink doe-het-zelvende bevolking.

  Dat gaat nog een dingetje worden. voor de raad die nu met reces is.

  Ha ha die lezen het dus weer op het laatste moment. Ze zij nu allemaal pleite.

  https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/5540543/1/Bijlage_1_Nota_Meedoen

  • tlpeter
   19 juli 2017 at 22:28

   Als inwoners van Maassluis hebben we al enige kunnen constateren dat de bedrijfsvoering van het gemeentelijke apparaat ( ambtenaren en opdrachtgevers B&W ) te wensen overlaat.
   b.v. IN BLIK geen bespreking verslagen en notulen van besprekingen welke geleid hebben tot een RAADS VOORSTEL, dus niet controleerbaar door de raad.
   Andere voorbeelden ten overvloed.
   Het recente verleden heeft ook aangetoond dat ingehuurde deskundigen niet hebben kunnen voorkomen dat er enorme missers zijn gemaakt bij o.a. de OPHAALBRUG over de buiten haven.
   De renovatie van de ophaalbrug Schanseiland zou in een andere gemeente de Wethouder de kop gekost hebben!
   Voor het inhuren van externe deskundigen, zijn deskundige ambtenaren nodig en deskundigheid in het opstellen van contracten.
   Externe deskundige weten de weg en zullen zorgen dat er geen claims mogelijk zijn betreffende het uitgebrachte advies.
   Dat B&W nu met deze zaak naar buiten komt is zeer verwerpelijk.
   Maar politiek is geen wiskunde.

 2. John Dolstra
  19 juli 2017 at 19:10

  In de Raad is eerder door de ChristenUnie en andere fracties aangegeven dat bij Stroomopwaarts straks mensen beschikbaar komen voor groenonderhoud in Maassluis. Het zou goed zijn als het college luistert naar de Raad en zich niet achter de schermen bezig met eigen plannetjes. John Dolstra

 3. Alexander de Jong
  19 juli 2017 at 12:55

  In het kader van het artikel lijkt me dan wel juist dat in eerste instantie naar Stroomopwaarts gekeken wordt om het groen te onderhouden. Anders betalen we als belastingbetaler dat dan wel twee keer; een keer voor Stroomopwaarts en een keer voor het groenonderhoud…

 4. Alexander de Jong
  19 juli 2017 at 12:53

  Stroomopwaarts lijkt me in dit kader niet zo’n best voorbeeld, meneer Thomassen. Ik kan het mis hebben, maar het lijkt me veel meer dat dit komt doordat de landelijke overheid heel veel dingen heeft gedecentraliseerd naar de gemeentes.
  Gelukkig is hier adequaat op gereageerd door in de regio samen te gaan werken en zo kosten te besparen. Dat lijkt me geen slechte zaak voor de belastingbetaler…

  • Marcel Thomassen
   19 juli 2017 at 21:56

   Zelf ben ik al een decennium een groot voorstander mbt samenwerking tusen Schiedam, Vlaardingen en de gemeente Maassluis (en het uiteindelijk samen gaan van deze gemeenten tzt). Stroomopwaarts is zowel een goed als een slecht voorbeeld in deze. Stroomopwaarts is het gezaamlijk sociaal werkbedrijf & dienst. Heilaas is dit nog steeds ’n te bureaucratisch & kostbaar geprivatiseerd uitvoeringslichaam, met geen uniform regelingen voor alle drie de gemeenten, en kampt nog met allerlei onderling cultuur verschillen. Het is meer een bedrijf uit winstoogmerk (voorbij gaand aan de menselijk maat) dan een sociale dienst of organisatie. Let wel, een gemeente met haar publiek diensten en organisatie’s is a-priori geen privaat bedrijf.

 5. Aad Rieken
  19 juli 2017 at 07:16

  “Te-Gemeen-te!”

  Bedrijf in Schiedam heeft zich gemeld
  in wandelgangen word er verteld
  dat uit Zoetermeer
  komt ,ie deze keer
  zij hebben een kruiwagen besteld!

 6. Aad Rieken
  18 juli 2017 at 22:02

  “Sjoerd Pleijsier;”
  Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon!

  • Marcel Thomassen
   18 juli 2017 at 22:41

   Dit doet Rieken naar een hoop (televisie = ver-zien) kennis Aad.

   Dat hebben we hier nodig, wordt brutaler & schroom s.v.p. niet.

   🙌

 7. Hans Jansse
  18 juli 2017 at 21:54

  De dag die je wist dat zou komen ….. Zoetermeerse praktijken….. snap nou waarom wethouwer Sjoerd Pleijsier vertrekt…. zit straks zonder werk ….. Maassluis word uitverkocht … straks bankroet ?!?!?

  • Marcel Thomassen
   18 juli 2017 at 22:33

   U heeft gelijk heer Jansse, Maassluis is al een aantal decennia een groot Pilot-project om verborgen politiek, ideologisch & psychologisch te expirimenteren over de ruggen & via de mentaliteit van de lokale bevolking. Niet iedereen is hier echter vrij onbenullig of dom te houden. We weten dit. Wij bestrijden deze geestelijke uitverkoop van de menselijk maat, de volksvervanging, en van het materieel onderwerpen van de mens, man, vrouw en kind … aan de €uro-Mamon van marktwerking of amoreel knechting fanwel onderwerping.

   Overigens geachte heer Jansse, het is CDA wethouder Cees Pleijsier. En PvdA’er Sjoerd Kuiper (nestor v/d gemeenteraad Maassluis), maar ik weet en voel wat u beoogd. Bedankt.

 8. Marcel Thomassen
  18 juli 2017 at 20:07

  SCHANDALIG.

  De zoveelste vage opmaat naar de algehele privatisering en uitbesteding op grond van marktwerking met ineigen winstoogmerk, van de gemeente Maassluis, m.b.t. de haar gemeentelijk publieke organisatie’s & diensten plus haar eigen personeel. En wij de burgers mogen/kunnen dit gelag dan weer dadelijk betalen.

  Marktwerking bij Overheidszaken werkt niet! Dit leidt altijd tot enorme extra kosten en extra belastingen zie: ” Stroomopwaarts, de verkoop door gemeente Maassluis van het water & energiebedrijf, aandelen bij de kabel, woonbedrijf en AVR enz “.

  Wij weten dat dit op termijn niet werk, de kosten voor de gemeente en de Maassluis burgers de pan uit gaan rijzen, wij weten dan dat vast gemeentelijk personeel (de ambtenaren) gaan vervangen worden door flexwerkers en oproepkrachten met klein-urencontracten, we weten dat dit ten kostte gaat van dienstverlening op den duur. De ineigen gemeentelijke kennis/expertise hierdoor verdwijnt, waardoor er later nog veel meer externe dure krachten moeten worden ingehuurd. Penny wise, Pond foolish? Idiots.

  Ik ben voor koopkracht & echte banen voor iedereen! Welk wereldwonder heeft dit verzonnen, en heeft dit gepland? Gepland in komkommertijd om dit nu zo naar buiten te brengen? (immers, iedereen incluis de gemeenteraad en de OR van het stadhuis is op vakantie)

  🚫 📃 📄 💺 🚷 📣 📚 🔔 💹 🚪💰 🍞❕

  Niet doen dus, verbiedden zou ik zeggen als FNV vakbondsfiguur. Potverdomme.

 9. Leo Hersbach
  18 juli 2017 at 18:35

  Advies inzake bedrijfsvoering en management, op die gebied kan ik zeker ondersteunen. Als gecertificeerd Scrum Master en Lean coach en AFAS consultant.

  • Marcel Thomassen
   18 juli 2017 at 21:55

   Lul je moerstaal adviseur.

   ✊👷

  • tlpeter
   20 juli 2017 at 11:17

   Leo,
   Geen kans want Huub Eitjes CS weet de weg.

   Eggs Interim Management
   Adres: Govert van Wijnkade 22
   Postcode: 3144 EE
   Stad/Plaats: Maassluis
   Contacten:  010-5902039
   Categorie(ën): Management Advies in Maassluis