Diversiteit & inclusiviteit ofwel een afspiegeling van de samenleving

MAASSLUIS | Het college van B&W informeert de gemeenteraad over haar voornemen om explicieter invulling te geven aan het zogeheten Charter Diversiteit. Naar aanleiding van de motie ‘afspiegeling van de samenleving’ heeft B&W in oktober 2018 besloten om deel te nemen aan de Charter Diversiteit. Op 19 december 2018 heeft de ondertekening van de intentieverklaring plaatsgevonden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring heeft de gemeente Maassluis verklaard diversiteit en inclusie binnen de organisatie belangrijk te vinden. In de intentieverklaring is de uitdaging voor de gemeente als volgt geformuleerd: ”Als gemeente zetten wij ons in om ons personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving te laten zijn en willen wij samen met andere werkgevers werken aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer’.

Burgemeester Edo Haan: “Er gaan wel enige jaren overheen voordat dit een feit is. Bij ons worden sollicitanten bekeken op wie de meest competente kandidaat is voor een functie. We hopen daarmee mensen die voorheen afzagen van een sollicitatie, zich nu wel melden als er een vacature is.”

Na het ondertekenen gaat de gemeente bij het op te stellen beleid en de uit te voeren acties bewuster aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Er is aandacht voor diversiteit in brede zin en bij op te stellen beleid en uit te voeren acties wordt er gekeken naar de doelgroep en de diversiteit daarin. De gemeente gaat zich richten op het creëren van bewustzijn over diversiteit en het bereiken en binden van een grotere en meer diverse groep (potentiële) werknemers.

“We stimuleren een inclusieve organisatie met diversiteit in personeel, waarbij de accenten in het begin liggen op leeftijd en etnische, religieuze en culturele achtergrond. Daarnaast blijft er aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking/chronisch zieken. Natuurlijk is hierbij ook aandacht voor diversiteit in brede zin, maar de accenten liggen in eerste instantie op deze drie groepen. Mocht blijken dat er specifieke aandacht besteed moet worden aan een andere groep dan kan hierop ingespeeld worden of besloten worden het plan van aanpak aan te passen.”


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    12 juli 2019 at 15:06

    Al weer diversiteit