MAASSLUIS | Op donderdag 23 augustus 2018 ontving de heer W.L.J. (Wim) Maagdenburg de gemeentelijke Erespeld uit handen van locoburgemeester C. (Corine) Bronsveld.

Wilhelmus Leendert Johannes (Wim) Maagdenburg is meer dan veertig jaar geleden zijn loopbaan bij de gemeente Maassluis gestart. In de loop der jaren heeft hij allerlei verschillende functies vervuld. Per 1 september legt hij zijn werkzaamheden voor de gemeente Maassluis neer om met pensioen te gaan.

In de jaren zeventig hield hij zich al intensief bezig met wat we nu ‘sociale cohesie’ zouden noemen. Zo ontwikkelde hij voor de Maassluise jeugd de succesvolle ‘speelinstuiven’. Hierdoor konden alle Maassluise kinderen in de zomervakantie, ook jongens en meisjes uit arme gezinnen, genieten van allerlei speelactiviteiten in de sporthal en later in de Koningshof.

Begin jaren tachtig zette hij zich in voor de eerste arbeidsmigranten uit Turkije. Hij ontwikkelde educatie- en alfabetiseringstrajecten in een tijd waarin veel mensen zeiden dat deze niet nodig waren. Vernieuwend was daarbij zijn aanpak in het bijeenbrengen van mensen die om welke reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces deelnamen –  de anders-actieven – met arbeidsmigranten om hen zo sneller in Maassluis te laten integreren. Het mes sneed daarbij aan twee kanten: de migranten kregen taalles, de Maassluizers die al lang met een uitkering zaten werden door de contacten met de migranten weer geactiveerd.

Wim Maagdenburg was in Maassluis ook de man die zich intensief bezighield met de opvang van Vietnamese bootvluchtelingen.

Vanaf 1990 kreeg hij een leidinggevende functie bij de afdelingen ‘Sociale Voorzieningen en Maatschappelijk Werk’, ‘Samenleving en Beleid’, ‘Planning en Control’, ‘Welzijn’ en ‘Cultuur, Onderwijs en Staf’. Ook was hij geruime tijd lid van de Crisis Beheersorganisatie.

Bijzonder was zijn inzet in 2015 bij de crisisnoodopvang van tweehonderd vluchtelingen in de Olympiahal als hoofd opvang. Hij was in die intensieve periode zowat dag en nacht in de sporthal te vinden.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Ronald Slakkenvaart
    26 augustus 2018 at 17:45

    In de jaren ’80 nog jaren samen met Wim gevoetbalt, bij MSV ’71 … Fijne man … gefeliciteerd Wim.