WATERWEG | De colleges van B&W van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Nissewaard zijn bijzonder teleurgesteld over de conclusie van de werkgroep die de afgelopen weken heeft gesproken over het voornemen van Franciscus Gasthuis & Vlietland om de afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde op de locatie Schiedam volgend jaar te beëindigen. De werkgroep, die bestond uit gynaecologen en kinderartsen van het ziekenhuis en huisartsen en verloskundigen uit de regio heeft geen overeenstemming kunnen bereiken. Huisartsen, verloskundigen en gemeenten ervoeren bij het ziekenhuis onvoldoende bereidheid om tijd en ruimte te vinden om te kijken naar alternatieven.

Tijdens een breed overleg op 17 februari spraken alle partijen de uitdrukkelijke wens uit tijd en ruimte te vinden om de inhoud van het voornemen te bespreken. Wethouder Patricia van Aaken (Schiedam) namens de vier gemeenten: “Ons uitgangspunt is dat we voor onze inwoners kwalitatief hoogstaande en bereikbare zorg behouden. De overleggen met de Raad van Bestuur en andere vertegenwoordigers van het ziekenhuis geven ons niet het vertrouwen dat de voorgenomen plannen daaraan bijdragen. Professionals uit verschillende disciplines zijn eveneens verbaasd en teleurgesteld dat het ziekenhuis niet in beweging is te brengen en aangeeft geen tijd meer te willen nemen om serieus alternatieven te onderzoeken.”

Zowel gemeenten als huisartsen en verloskundigen staan kritisch tegenover het voornemen en hebben hun zorgen hierover vanaf oktober 2015 herhaaldelijk kenbaar gemaakt aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Ook in de gemeenteraden van de gemeenten is eerder al met afkeuring gereageerd op de mogelijke verhuizing van de afdeling geboortezorg van Schiedam naar Rotterdam.

Via de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt nog bekeken of de plannen van Franciscus Gasthuis & Vlietland voldoen aan de eisen van het afwegingskader acute zorg voor het Openbaar Bestuur.

De colleges van de vier gemeenten doen een nogmaals beroep op de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om het voornemen te heroverwegen en bekijken op welke wijze zij het ziekenhuis alsnog op andere gedachten kunnen brengen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 april 2016 at 08:04

    ”Ziek Huis,Beter Worden!”