In de eerste termijn verwoorden alle fractievoorzitters de partijvisie op de gang van zaken rond de Koningshof die tot het aftreden van wethouder Eitjes heeft geleid.

 

vdWeesvdWees (VVD)
Hij moet eerst tot zichzelf komen en met gebroken stem citeert hij de levensinstelling van ex-wethouder Eitjes: “Als een ei breekt door kracht van buiten, eindigt het leven. Als het breekt door intrinsieke kracht, begint juist het leven”. Langzaam zich herpakkend schetst hij de bijdrage en de samenwerking. Wederzijds respect nu te gronde gaan door een onhandige administratieve  fout. Integriteit staat op het spel ook voor de VVD. Ook Dick Snoeck  (fractielid VVD) is door de zaak geraakt, hij heeft de zaken strikt gescheiden maar zal onderdeel worden van het onderzoek. Waarom is het bestuur van Koningshof afgeweken van advies van het toenmalige college? Intussen zijn mensen beschadigd door deze kwestie en dat betreurt hij. De Koningshof moet een commerciele instelling worden ipv een zalenverhuurder. Daarvoor is snel een goed plan noodzakelijk.


KuiperKuiper (PvdA)
Aftreden voor allen pijnlijk, van wethouder tot B&W en tot heel Maassluis. Het vertrouwen van de burgerij in de politiek is geschaad. een aantal online media maakte korte metten en zetten het proces weg als subsidie doorsluizen. Toch gonsde het al  langer in de stad dat er iets niet in de haak was. Bovendien is de raad niet geinformeerd noch geconsulteerd over inhuur, laat staan over de keuze voor de concrete persoon Pim Eitjes. Stichtingbestuur heeft onvoldoende openheid geboden aan de raad. De brief van het bestuur van afgelopen week was veel te laat. De wethouder heeft de gedragscode genegeerd door niet te melden dat hij indirect betrokken is en doordat hij zich niet onttrok aan de oordeelsvorming over de Koningshof. We snappen het persoonlijke drama, maar waarderen de snelheid van handelen van het college van B&W. Laten we de integriteit zo snel mogelijk weer borgen.


Bronsveld 1Bronsveld (CDA)
Dit zijn donkere dagen. Het gaat over eerlijkheid en integriteit. Grote woorden die de kern raken. Noodzakelijk voor vertrouwen ook en juist van de burgerij. Het had al veel eerder in het college en de raad bekend moeten worden gemaakt. Gezien de stukken is de heer Eitjes bewust geweest van de integriteitsvraag. De grenzen zijn opgezocht  en overschreden. Het is niet te verdedigen als je zo blijft handelen. Het gemeenschappelijk normenkader is geschonden. Het opstappen was onvermijdelijk. De brede steun in de raad is door de wethouder in een merkwaardig daglicht geplaatst. Wij zijn allen geraakt. Er is nu grotere duidelijkheid, we steunen de keuze voor snel handelen door de burgemeester.


vdMarelVd Marel (VSP)
Vandaag onaangename taak te oordelen over de gemaakte keuzes door dhr Eitjes. Wij snappen zijn inschattingsfouten niet. Was hij met al zijn kundigheid roekeloos geworden en heeft hij foute inschattingen gemaakt? In augustus 2013 stond blijkens de stukken al vast dat de voorzitter zou worden ingehuurd. Dat moet de wethouder toen al geweten hebben. Ook via zijn broer. Zijn stilzwijgen op dit punt is een politieke doodzonde. Hij had de kans moeten pakken om als nog aan te geven via een mea culpa. Het is een stuk arrogante van hemzelf die hem ten val bracht. De komende week vragen om een goed plan voor de continuteit van de Koningshof.


SolleveldSolleveld (plv Vz MB)
De persconferentie via de radio beluisterd. De wethouder lijkt alle waarschuwingen te hebben genegeerd en ventileerde dat ook in een krant. Hij vindt dat hij door de burgemeester de strop om kreeg. Er was echter geen weg terug. Vorige periode heeft wethouder vd Wees het bestuur gewezen op de integriteitsproblematiek. De raad is echter niet gekend in de details, maar pas afgelopen week is dit met de raad gedeeld. Waarom heeft het college nooit met de raad gedeeld? Waarom vindt dan de heer Eitjes dat wij al sinds 2013 op de hoogte zouden zijn? De brief van het bestuur van de Koningshof toont aan dat we onvolledig ingeinformeerd zijn. We zien nu alleen verliezers.


Eijskoot -1Eijskoot (D66)
Hoogmoed komt voor de val. Dat stelde D66 tijdens de coalitievorming. We konden niet voorzien dat dit zo snel zou worden bewaarheid. We weten dat de heer Eitjes veel goede zaken heeft gedaan. Zijn aftreden is onvermijdelijk, maar jammer dat hij niet meer de discussie met de raad is aangegaan. Ook de VVD en alle raadsleden zijn geschaad. Wij zien dat ook de heer Snoeck meer wist. Deed hij mee in de fractiediscussie over de Koningshof? Waarom heeft hij  niet zelf gemeld in de raad? Toenmalig wethouder v d Wees wist sinds oktober 2013 wat de stand van zaken is en waarom heeft hij alle anderen niet ingelicht? Integriteit ver tr zoeken bij de VVD.

vdWees onderbreekt met verzoek om voorbeelden waaruit blijkt dat alle VVD-ers in de zaal integriteitsproblemen hebben. Bezwaar omdat er geen voorbeelden komen. Eijskoot houdt het bij een algemene uitspraak. De burgemeester vraagt om te nuanceren.

Eijskoot bedoelt het beeld van de partij als geheel. D66 steunt een onafhankelijk onderzoek en de raad moet de regie hebben. Dan de D66 motie:  Onafhankelijk onderzoek omtrent belangenverstrengeling waarbij de regie door een raadwerkgroep wordt gevoerd. Externe adviseur inhuren op kosten van de raad, post onvoorzien. Bij nieuwe kandidaat: wil D66 eerst een hoorzitting in de raad alvorens tot goedkeuring over te kunnen gaan. Tot slot dank aan de burgemeester voor snel handelen afgelopen week.


DolstraDolstra CU)
We dachten eerst aan een slecht toneelstuk. Het ging echter over de onbegrijpelijke handelswijze van het bestuur, de constructie en de integriteit & beeldvorming naar de burgerij. Het Bestuur heeft het advies van college in de wind geslagen en de integriteitsvraag genegeerd. Accountants lijken geen goede analyse te hebben kunnen maken van de loonkosten? Er was toch een bestuurslid die zelf accountant is? Waarom heeft deze niet zich hard opgesteld?  Waarom is er toen geen melding door de wethouder nar de raad gedaan? Men ligt als politicus onder een vergrootglas, de bevolking kijkt mee. We snappen dat de constructie ter goeder trouw bedoeld was, maar deze stap en wijze van communiceren is politiek bijzonder onhandig geweest.


vdWees vraagt eerst tijd voor fractieoverleg daarna overleg met andere fractievoorzitters. schorsing tot 22:45

Er komt nog een vervolg in 2e termijn deze avond mbt de motie


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt