© PR - Rotterdam zadelt Maassluis op met een windmolen door eenzijdige wijziging in convenant

De arrogantie van een grote stad. Dat is de algemene mening die in de wandelgangen kan worden genoteerd. In meer verhullende termen heeft iedere partij in de gemeenteraadsvergadering zich uitgelaten, Vervolgens werd de volledige steun aan de wethouder uitgesproken. Als een geding niet helpt, gaat de wethouder naar de Provinciale Staten. Als laatste stap wordt arbitrage door de Raad van State genoemd.

Het agendapunt over het geschil rond de windmolen werd door wethouder Eitjes ingeleid waarna er insprekers aan de beurt kwamen.

Dhr. van Daalen sprak namens de 74 bewoners van ’t Leye Lant:

“… De gemeente Rotterdam is van plan om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van 8 windturbines van 180 meter hoog en 15 meter breed langs het spoor naar Hoek van Holland. De eerste windturbine van de 8, komt erg dicht op onze flat te staan, halverwege de Oranjeplas bij het fietspad langs het spoor. Omdat we verwachten dat we veel overlast gaan krijgen van de windturbines, is een werkgroep gevormd om te protesteren tegen de plaatsing. We hebben hiervoor een zienswijze opgesteld en deze is door Grontmij naar de gemeente Rotterdam verzonden. Naar nu blijkt, zijn we niet de enige die een zienswijze heeft ingediend; maar liefst 45 andere partijen hebben dit ook gedaan… ”

Meer details en toelichting vind je in dit document:  Windmolensprotest

Unaniem
Nadat de twee insprekers, dhr. Van Daalen en dhr. de Haan hun verhaal hadden gedaan, bleek er een unaniem standpunt in de raad.

Het is te gek voor woorden dat we in een stadsmetropool naar samenwerking streven en dat Rotterdam dan op deze laakbare wijze eenzijdig de afspraken uit het oorspronkelijk convenant aanpast zonder expliciete afstemming, laat staan instemming onzerzijds. Het vertrouwen in het democratisch gehalte van de besluitvorming is hierdoor beschadigd.

UPDATE 13:00  – je vindt alle info over de procedure , rapporten enzovoort over het windmolenpark: hier

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt