door gemeente maassluis

MAASSLUIS | De nieuwe gemeenteraad wordt bijgepraat over het model van de jeugdzorg dat vanaf 2023 actief moet worden. Na de introductie door wethouder Corine Bronsveld volgt een presentatie over de gecontracteerde uitvoerder Mevis door programmadirecteur Inge Muis. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.

Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Is de privacy van cliënten volgens AVG regelgeving geborgd? Hoe zijn de regels m.b.t. drang en dwang? En vooral: worden wachtlijsten eindelijk kort? [ redactie ]

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad wordt vanaf 2019 gewerkt aan het anders organiseren van de jeugdhulp. In 2020 is op basis van vele gesprekken met stakeholders en cliënten het Koersdocument MVS Jeugdmodel (60 pagina’s ) door de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vastgesteld.

[ zie LINK ] In dat document zijn de kaders voor de ontwikkelingen op het terrein van jeugd uitgewerkt.

© Maassluis

Het MVS Jeugdmodel omvat alle facetten die er voor het kind toe doen. Dat zijn in eerste instantie het gezin, de school en vrije tijdsvoorzieningen. Als er meer nodig is om het kind of het gezin te ondersteunen, kan er jeugdhulp ingezet worden. De professional sluit in dat geval zoveel mogelijk aan op de leefsituatie van het kind en het gezin. Het belangrijkste gezamenlijke doel van alle betrokkenen is om elk kind een goede start en toekomst te bieden.

Onderdeel van de nieuwe koers is, dat er meer jeugdhulp op MVS-niveau georganiseerd wordt. Nagenoeg alle vormen van jeugdhulp zijn ondergebracht in een integrale opdracht, waaronder het jeugd- en gezinsdeel van het wijkteam. Deze integrale opdracht is in 2021 aanbesteed. De aanbesteding heeft in april 2022 geleid tot een gunning van de opdracht aan Mevis. Vanaf 1 januari 2023 zal de uitvoering van de opdracht starten. Momenteel vinden alle noodzakelijke voorbereidingen plaats.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    23 augustus 2022 at 16:04

    vandaag hebben we kunnen zien wat de terreur van de REGELTJES veroorzaakt, alles is vrijwillig anders “kan men niets” Men moet met het hele gezin werken. kastje muur GEEN VERANTWOORDING NEMEN . En zo vallen dan vooral kinderen tussen wal en schip