MAASSLUIS | De gemeenteraad heeft donderdag 16 december 2021 ingestemd met de komst van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in Maassluis.

De raad geeft hiermee akkoord voor het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de tijdelijke opvang van vluchtelingen op een hotelboot in de buitenhaven voor een periode van 8 weken.

Communiceren met omwonenden en ondernemers
Burgemeester Haan en wethouder Kuiper benadrukten dat over de komst van de vluchtelingen vooraf is gecommuniceerd met omwonenden en ondernemers. “En dat blijven wij doen”, beloofden ze.

Sociale stad
De meeste partijen in de gemeenteraad spraken hun waardering uit voor het voorstel dat volgens hen past bij de sociale stad Maassluis. Alleen Forum voor Maassluis stemde tegen. “Wij helpen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben”, verwoordde een raadslid het overheersende gevoel in de raad.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek