MAASSLUIS | Op dinsdag 16 mei 2023 diende Leefbaar Maessluys en Forum voor Maassluis een motie in met het verzoek om de Jeugdhulp Verordening 2023 aan te passen omdat deze in strijd is met de wet.

Bekijkt u de stukken. Bekijk ook het bijgevoegde filmpje. Dan kunt u constateren dat raadsleden gewoon schaamteloos aangeven dat ze weten een enorm risico te nemen omdat de Verordening in strijd is met de de Awb en de Jeugdwet en het Internationaal Kinderrechtenverdrag .

Gelijktijdig krijgt de motie alleen steun van de ChristenUnie.

Raadsleden die oreren: “We hebben nu eenmaal zo afgesproken dat we zonder beschikking gingen werken”

Raadsleden die stellen het college niet te kunnen controleren omdat ze geen jurist zijn.

Raadsleden die stellen dat het in belang van het kind is om snel hulp te kunnen bieden, een beschikking is dan niet zo belangrijk.

Raadsleden die stellen dat voor een doorverwijzing via de huisarts ook geen beschikking vereist is en de GI ook niet met een beschikking werkt.

Cherry picknick van de bovenste plank.

De jeugdwet stelt dat een gemeente verplicht is om te beschikken.

De jeugdwet stelt dat voor een doorverwijzing van een huisarts geen beschikking nodig is omdat zij vrijelijk mogen doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp.

De GI hoeft geen beschikking af te geven omdat  ze in de zin van de wet geen bestuursorgaan meer zijn en de GI pas in beeld komt als de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd.

Tegen een besluit van de rechter staat beroep open. Indien er een maatregel is opgelegd en de GI hulp inzet, schrijft de GI een jeugdhulp bepaling. De gemeente is verplicht om de hulp in te zetten die de GI noodzakelijk acht ook als deze hulp niet is gecontracteerd. Indien ouders het niet eens zijn met de hulp die de GI wenst staan daar ook rechtsmiddelen tegen open. Ouders kunnen een schriftelijke aanwijzing uitlokken of een beroep doen op de Geschillenregeling uitvoering ondertoezichtstelling (artikel 1:262b BW).

De gemeenteraad Maassluis meent dat zij eigenstandig de wetten kan beperken door geen beschikkingen dan wel alleen een beschikking op verzoek van de cliënt af te geven. Of nog erger er wordt gewoon gesteld dat ze weten dat het werken zonder beschikking risico’s met zich mee brengt.

Conclusie we hebben niets geleerd van de kindertoeslagenaffaire:

1 motie https://lnkd.in/e5GS5rxt

2 bijlage https://lnkd.in/e4gWzN-D

VIDEO

Hier kunt u zien hoe gemeenteraadsleden, de AWB de jeugdwet en het kinderrechtenverdrag aan hun laars lappen. Beschamend zoveel onzin over het belang van het kind heb ik nog nooit bij elkaar gehoord:.

vanaf 2.25 uur https://lnkd.in/e_M9dAMQ

Met vriendelijke groet,

Desiree van DoremalenOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. M.de J0ng
  21 mei 2023 at 17:12

  Voorkom politieke rechtzaken!!

  Want de uitspraak in de corruptiezaak tegen Richard de Mos heeft laten zien dat Nederland worstelt met een, mogelijk decennia-oud, probleem: het OM lijkt politiek gekleurd. Er is zelfs gesproken van een ‘staatsgreep’ vanwege de inmenging van het OM. Deze kritiek speelde ook al ten tijde van de zaken tegen Wilders, Shell en Gregorius Nekschot.

  Het OM vormt in Nederland geen onafhankelijke of overzichtelijke vierde macht, maar een hybride mix van uitvoerende en rechterlijke macht. Het valt onder de minister van Justitie en Veiligheid die ter verantwoording geroepen kan worden door de Tweede Kamer. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2020 al al bepaald dat het OM niet onafhankelijk is van de uitvoerende macht.

  Ik zal er dan ook niet van opkijken als dit door onze ‘volksvertegenwoordigers’ van Gemeenteraden ook gehanteerd wordt en wel zover dat men op straat komt te staan.

  Oftewel, ken je pappenheimers.

 2. John Dolstra
  21 mei 2023 at 12:18

  Beste Desire,

  Wij zijn net terug van vakantie en heb je stuk over de behandeling van de verordening jeugdzorg gelezen. Ik deel je opvatting dat de overheid altijd de mogelijkheid moet bieden om binnen 6 weken na afgeven van een beschikking in bezwaar te kunnen komen en dit in de beschikking te melden. Dat de VNG als novum ook aangeeft dit aan de verzoeker over te laten vind ik onjuist. Een voor beroep vatbare beslissing dwingt de overheid ook om vooraf het werk goed te doen. Kinderen zijn van hun ouders en niet van de overheid. Ik ben blij dat ook de ChristenUnie achter dit standpunt is gaan staan.

  Met vriendelijke groet John Dolstra

 3. John Dolstra
  21 mei 2023 at 12:15

  Beste Desiree,
  Wij zijn net terug van vakantie en heb je stuk over de behandeling van de verordening jeugdzorg gelezen. Ik deel je opvatting dat de overheid altijd de mogelijkheid moet bieden om binnen 6 weken na afgeven van een beschikking in bezwaar te kunnen komen en dit in de beschikking te melden. Dat de VNG als novum ook aangeeft dit aan de verzoeker over te laten vind ik onjuist. Een voor beroep vatbare beslissing dwingt de overheid ook om vooraf het werk goed te doen. Kinderen zijn van hun ouders en niet van de overheid. Ik ben blij dat ook de ChristenUnie achter dit standpunt is gaan staan.
  Met vriendelijke groet John Dolstra

 4. M. de J0ng
  21 mei 2023 at 09:12

  Het weer:

  Weet u, Meteorologie is eigenlijk een soort oplichting.

  Want “Meteorologen: grote kans op warme zomer met plensbuien.” Zo zou het vandaag ook hartstikke zonnig strandweer worden en kijk maar eens naar buiten.

  Ze roepen maar wat joh. Grote kans op dit en dat. Nou prima. Zo ken ik er ook wel wat. Grote kans op een beetje sneeuw in de winter. Grote kans op een natte herfst.

  Ze vinden het hartstikke ingewikkeld om het weer voor morgen te voorspellen, laat staan het weer voor volgende week, maar wel doen ze allemaal voorspellingen over de lange termijn.

  Een warme zomer met plensbuien telt bovendien als een horoscoopvoorspelling. “Er gaat iets gebeuren!” O ja, echt joh? VERTEL ME MEER.

  Afijn, let goed op jezelf. ! Misschien wordt het wel een warme zomer! Maar als het niet zo is, ja, dan niet. We wachten het wel effe af.

  Dit kon zomaar het oeverloze geouwehoer van gemeenteraad van Maassluis zijn geweest.

  Een terzijdse opmerking: zag ik nou Zelensky naast dat voor mij totaal onbekende raadslid zitten in het filmpje?
  Het zal toch niet hé!?