MAASSLUIS | Ontwikkelaars en Maasdelta hebben een initiatiefplan ingediend voor fase 1 Kapelpolder. De ontwikkelaars en Maasdelta willen graag met de gemeente een intentieovereenkomst sluiten. Deze intentieovereenkomst is bedoeld om de haalbaarheid uit te zoeken voor 1 juli 2024. De gemeente is hierop gestart met het opstellen van een concept gebiedsvisie om de kaders te kunnen vaststellen, niet alleen voor dit initiatief maar ook voor andere toekomstige initiatieven in de Kapelpolder.

De ontwikkelaars zijn De Lange van den Berg Vastgoed B.V. en Orange Motors B.V.

In 2013 gingen de Opeldealers Eef en Huub uit Rotterdam en P.A. van der Kooij samen. Zo ontstond het fusiebedrijf Orange Motors. Met zes Opeldealerbedrijven, twee schadebedrijven, een lease- en een verzekeringsbedrijf bedient het de regio Groot Rotterdam en het Westland. In totaal verkoopt het bedrijf zo’n 3.500 nieuwe auto’s en 1.350 gebruikte (particulier). Met 125 man realiseert de groep een omzet van 80 miljoen euro en een geschat bedrijfsresultaat voor belasting van 1,2 miljoen. De bedrijven fuseerden in 2013. Van der Kooij is opgericht in 1952 en werd vier jaar later Opeldealer in de regio Maassluis/Schiedam. Eef en Huub is opgericht in 1978 en heeft zijn oorsprong in Rotterdam. BRON: Automotive in 2017

Er zal een participatieplan worden opgesteld waarna de gemeente met alle bewoners, eigenaren, bedrijven en belanghebbenden de gebiedsvisie gaan bespreken. Nadat alle opmerkingen, suggesties en bezwaren zijn opgehaald gaan we deze verwerken in de finale gebiedsvisie.

Maasdelta als eigenaar communiceert direct met de bestaande huurders van de woningen in Kapelpolder.

VISIE

De gemeente heeft een visie laten formuleren die luidt: “In de toekomst is de Kapelpolder getransformeerd van een geïsoleerd, enigszins verouderd en sleets uitziend bedrijventerrein met daarin losse woonbuurtjes tot een levendige gemixte stadswijk met een mooie buitenruimte. De Kapelpolder is de maritieme opstap van de binnenstad en biedt een woonmilieu dat je nergens anders in Maassluis vindt. Bovendien is Kapelpolder een gemixt gebied, je kunt er werken, wonen, verblijven, recreëren en voorzieningen bezoeken.”

Het advies van B&W vind je in dit document

Een ambitieuze kijk die terug valt te vinden in het rapport “Gebiedsvisie Kapelpolder 2023“.

█ De nadruk die voorheen lag op parkeerplaatsen en brede wegen is vervangen door buitenruimtes met verblijfskwaliteit, de parkeerplaatsen zijn zo veel mogelijk uit het zicht binnen de nieuwbouwgebieden opgelost. Onderweg vind je groene buitenruimtes die verkoeling bieden op hete dagen. Ook de architectuur is natuurinclusief en heeft bijzondere groene daken en gevels. In de haven vinden we zelfs een drijvend natuureiland! De nieuwbouw biedt ruimte voor nieuwe doelgroepen, vele Maassluisers hebben hier een betaalbare woning kunnen vinden. De gebouwen hebben een kleinschalig karakter en sluiten aan op het bestaande zoals ’t Stort.

█ De bewoners kunnen een gezondere leefstijl ontwikkelen. Ze profiteren bovendien van de nieuwe voorzieningen in de wijk zoals een school, kinderdagverblijf en gezondheidscentrum. Het groeiende inwonerstal van Maassluis zorgt er voor dat er noodzaak is voor nieuwe voorzieningen. Omdat deze tijdig zijn mee-ontworpen in het transformatieproces hebben ze een goede plek gekregen en kan heel Maassluis hiervan profiteren.

█ Dankzij de mix van werken, wonen en voorzieningen kunnen we efficiënt met ruimte en parkeervoorzieningen omgaan. Het bezoeken van deze bijzondere wijk is echt de moeite waard: je kunt er genieten van een koffie op een terras, doorheen wandelen in boomrijke straten die vanuit veel verschillende invalshoeken doorzicht op de Groote Kerk bieden. Bovendien vind je hier en daar verrassende oude bedrijfspanden die een nieuwe toekomst hebben gekregen, zoals de loods van de werf van De Haas.

Impressie mogelijk toekomstscenario voor Kapelpolder.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen