MAASSLUIS | De gemeente Maassluis en Rijkswaterstaat slaan de handen in één in de verdere planvorming voor de realisatie van twee getijdenparken. Het college van B en W heeft dit op 16 juli 2019 besloten. De getijdenparken dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en verhogen de recreatieve aantrekkelijkheid van de stad. 

Het plan voor realisatie van de getijdenparken wordt nu verder uitgewerkt. Na de planuitwerking wordt door middel van een risicoanalyse gekeken of daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie van de Getijdenparken. Als onderdeel van de totale planvorming wordt ook een bestemmingsplanwijziging voorbereid. Na het zomerreces wordt voor de gemeenteraad een thema-avond georganiseerd waarbij zij informatie krijgen over de planvorming en het verdere proces.

Een getijdenpark ligt in de oever van de rivier. Met vloed loopt het onder water en met eb valt het droog. Hierdoor ontstaat een nieuwe, unieke leefomgeving voor planten en dieren. Bovendien is het een verfraaiing van de oever.

zie:uitwerking

Het eerste getijdenpark ‘Groene Poort Noord’ moet aan de Koning Willem Alexander Boulevard, direct naast natuurspeelplaats Avonturis, worden gerealiseerd. Het tweede getijdenpark ‘De Zaayer’ komt ter hoogte van het gemaal ‘De Zaayer’.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever en ontvangt van de gemeente Maassluis een bijdrage voor de planvorming en uiteindelijke realisatie van de getijdenparken. Met het gelijktijdig aanleggen van beide getijdenparken is het mogelijk om schaalvoordeel te behalen en vrijgekomen grond te hergebruiken.

Rijkswaterstaat heeft een belangrijke opgave in de verbetering van de waterkwaliteit. De realisatie van de getijdenparken levert hierin een bijdrage. Voor de gemeente Maassluis en haar inwoners geven de getijdenparken een mogelijkheid om het water toegankelijker en het gebied recreatief aantrekkelijker te maken. Het getij kan door aanleg van de getijdenparken ook sterker worden beleefd. Voor de flora en fauna leveren de getijdenparken daarnaast een belangrijke bijdrage in de variatie en soortenrijkdom in het gebied.

Bij het ontwerp van de getijdenparken wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot het opvangen van zwerfafval. Verder onderzoek moet uitwijzen of de opvang van zwerfafval en plastic met behulp van het getijdenpark mogelijk is.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt