DELFLAND | Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit en voor een gezonde en prettige leefomgeving.

“Wij beschermen de waterkwaliteit tegen schadelijke stoffen en stimuleren de ecologie door het aanleggen van een samenhangend netwerk van waternatuur en maatregelen voor vis.

Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn concrete waterkwaliteitsdoelen vastgesteld voor de zogenaamde KRW-waterlichamen in ons gebied. Voor het overige water zijn zulke concreet omschreven doelen er nog niet.

Onder regie van de provincie wordt dit jaar een Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Delfland heeft voor het eigen beheergebied de doelen geformuleerd voor de ecologie en normen voor stikstof en fosfaat. De doelen zijn gericht op het bereiken van een gezonde en gevarieerde plantengroei in het water en op de oevers. Dat is van belang voor het leven in en om het water.

Het college heeft op 10 mei ingestemd met het indienen van deze doelen bij de provincie. Het behalen ervan vergt een gezamenlijke inspanning van provincie, waterschap, gemeenten en de overige waterbeheerders. De uitvoeringsstrategie hiervoor wordt in het najaar van 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.


 

© AWP

© AWP

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    13 mei 2021 at 12:43

    “Wat Zijn We/Ze Weer Lekker Bezig!”