DELFLAND | Het lijkt vanaf volgend jaar afgelopen te zijn met gewasbestrijdingsmiddelen die imidacloprid bevatten. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat alle producten die de werkzame stof imidacloprid bevatten, vanaf 1 januari 2022 verboden zijn.

Ook in de consumentensfeer zijn veel producten die imidacloprid bevatten. Zoek maar eens op Google: imidacloprid

Redactie

De Algemene Waterschapspartij Delfland is verheugd.

“Wij hebben vorig jaar nog uitgebreid aandacht gevraagd voor de hoge concentraties imidacloprid in de sloten van Westland en Delfland. Het spul is extreem giftig voor watervlooien en ander klein spul. En dus ook voor vissen en salamanders die watervlooien eten,” zegt Anne van Hagen van de AWP Delfland. De AWP zet zich in voor méér biodiversiteit en waternatuur in Delfland.

Imidacloprid wordt verkocht onder de naam Admire. “Admire wordt ook wel het bijengif genoemd”. In Nederland leven bijna 360 soorten wilde bijen en hommels. Nadat wetenschappelijk was vastgesteld dat imidacloprid dodelijk was voor bijen, spanden de Bijenstichting, het Noordbrabants Landschap, Natuur & Milieu en Greenpeace een zaak aan.

Bron: Insecticide dat bijen doodt vanaf 2022 verboden
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/insecticide-dat-bijen-doodt-vanaf-2022-verboden

Achtergrond: BIJENGIF IMIDACLOPRID VERGIFTIGT HET OPPERVLAKTEWATER

https://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland/nieuws/bijengif-imidacloprid-vergiftigt-oppervlaktewater-van-delfland/

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt