Er dient op termijn (dat kan wel een jaar duren) nog een hoger beroep bij de Raad van State maar de aannemer loopt vooruit op een goede afloop 


MAASSLUIS | Afgelopen persoverleg op dinsdag heeft wethouder Sjoerd Kuiper aangegeven dat de rechtbank de omwonenden op alle fronten in het ongelijk heeft gesteld. De bouwer beschouwt dit als groen licht, is enthousiast en wil snel aan de slag gaan met dit bouwproject.  Er ligt een afgegeven vergunning. De bouwer maakt deze afweging om vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State gebruik te maken van de vergunning.

Er dient nog een hoger beroep bij de Raad van State, het is onbekend wanneer daarin uitspraak wordt gedaan.

De eerste borden zijn door bouwer Leyten geplaatst en er is een website gelanceerd.

Schrijf u vandaag nog in en krijg direct toegang tot de voorlopige kooptekeningen en de voorlopige prijslijst:

De Rederij

Zo komt er een einde aan een langlopende geschil tussen de buurtbewoners en de gemeente over de herbebouwing van een kaal stuk land waar ooit de villa van Dirkzwager stond naast de brug.

Historie

Per raadsbesluit uit 2011, waarin onder meer is besloten dat het bouwplan moet passen binnen de kaders van het bestemmingsplan en de geldende parkeernormen, is het plan opgestart. De gemeente heeft vervolgens de wettelijke taak om het door de ontwikkelaar op te stellen nieuwe bouwplan te toetsen aan het nu vigerende bestemmingsplan Binnenstad 2014. In 2014 kwamen de bezwaren uit de omgeving. In 2014, 2015, 2016,2017 en 2018 nam de druk op B&W toe, werden plannen bijgesteld en kwamen de bezwaarschriften gevolgd door een rechtszaak.


 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt