MAASSLUIS | Wat is de groenste gemeente van Nederland? Dat is voor Maassluis geen interessante vraag. Wél interessant is de eigen positie op de lijst van 355 gemeenten (dd 2020). Gebaseerd op metingen van gebied binnen bebouwde kom blijkt dat onze stad bijna onderaan bungelt. En we zijn inmiddels alweer een aantal versteningsacties met huizenbouw verder.

We mogen uit het onderzoeksartikel van nieuwscheckers concluderen dat diverse inwoners gelijk hebben.

► link:  Nieuwscheckers

B&W en de gemeenteraad daarentegen wapperen iedere keer met de inmiddels beruchte bomenbalans. Verdere visie op het (on)groene karakter van de stad wordt zelden vernomen, wel op verdere verstening door huizenbouw.

Hoewel het artikel een kanttekening heeft bij wat/hoe er gemeten wordt, moge duidelijk zijn, dat we er niet gunstig voor staan.

Zelfs de raadspartij GroenLinks is geen kenner van het groen en komt in het kader van de GR2022 met niet-realistische plannen:

  • De gemeente ondersteunt of initieert initiatieven zoals een voedselbos, een pluktuin, een vlinderweide en/of een bloesembomenlaan.
  • Het centrum én de woonwijken worden vergroend, met goed onderhouden plantenbakken en -perken.
  • Stadsherders worden ingezet om grotere stukken gras met schapen te ‘maaien’.
Groenvisie GL Maassluis

Een van de oorzaken is:

Column: Op elkaars lip zitten

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.