MAASSLUIS | De fractie van GroenLinks stelde op 24 januari j.l. vragen aan B&W over het wederom vertragen van de bouw van deze sportzaal. Zo wil de partij weten wat het effect is hiervan voor sportverenigingen? Er loopt een gerechtelijke procedure mbt de beschermde roeken. Betekent deze vertraging extra kosten voor de gemeente?

© PR

B&W geeft een toelichting: “Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van de vertraging die optreedt in verband met de onzekerheid wanneer het beroep behandeld kan worden. Tot die tijd betekent dit dat er geen nieuwe sportzaal is, dat er geen uitbreiding is van sportzaal capaciteit en de leerlingen van het Lentizcollege door Maassluis moeten fietsen om op verschillende locaties bewegingsonderwijs te krijgen. Wij kunnen ons ook nog geen beeld vormen van de financiële consequenties die deze vertraging gaat opleveren.

de volledige beanwtwoording vind je hier.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek