MAASSLUIS | De gemeente organiseert regelmatig, samen met haar partners, onaangekondigde bedrijfscontroles. Zo houdt zij een vinger aan de pols. Samenwerking tussen alle partijen is hierbij essentieel. Maassluis heeft dinsdag 31 juli 2018, samen met haar partners, een grootschalige controle gehouden bij een deel van de autobedrijven aan de Industrieweg en rondom het Mackayplein.

De gemeente, Belastingdienst, politie, Rijksdienst wegverkeer (RDW), DCMR Milieudienst Rijnmond, Stroomopwaarts en Stedin bundelden voor deze actie hun krachten en controleerden dinsdag in totaal zes autobedrijven.

Meerdere keren per jaar
De gemeente Maassluis houdt meerdere keren per jaar uitgebreide controles bij autobedrijven. Hierbij worden de bedrijven grondig gecontroleerd op het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt in kaart gebracht welk pand waarvoor wordt gebruikt en wie de daadwerkelijke gebruiker is.

Bij alle bedrijven die gecontroleerd zijn, werden meerdere onvolkomenheden geconstateerd.

Belastingschuld geïnd
De Belastingdienst controleerde de bedrijven op openstaande belastingschulden en het niet op orde hebben van de administratie. Eén van de bedrijven bleek een belastingschuld te hebben.

Een bedrag van meer dan 30.000 euro werd door het bedrijf direct contant betaald.

Opkoop- en verkoopregister niet op orde
De politie controleerde onder meer het opkoop- en verkoopregister van de bedrijven. Opkopers van tweedehandsgoederen zijn verplicht hun ingekochte waar te registreren. Een opkoper kan immers – ongewild – gestolen goederen inkopen. De zes gecontroleerde bedrijven hadden hun registratie niet op orde.

Zij kregen een waarschuwing en worden binnenkort opnieuw gecontroleerd.

Vermoeden stroomdiefstal
Stedin controleerde op mogelijke diefstal van stroom. Bij één van de bedrijven heeft Stedin de energiemeter gewisseld, hier werden sporen aangetroffen die mogelijk wijzen op stroomdiefstal.

Stedin doet verder onderzoek en legt zo nodig een naheffing op.

Illegaal bedrijf
Tijdens de controle bleek dat één van de autobedrijven niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hierdoor is er sprake van het illegaal uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten. Het bedrijf heeft een termijn opgelegd gekregen om de administratie alsnog op orde te brengen en zich bij de KvK in te schrijven.

Indien het bedrijf hieraan niet voldoet, sluit de gemeente het autobedrijf.

Milieu-overtredingen
DCMR Milieudienst Rijnmond trof bij alle bedrijven zaken aan die niet klopten. Zo werden accu’s en olievaten niet op de juiste manier opgeborgen en konden keuringsbewijzen van wasplaatsen niet worden getoond. Daarnaast hadden bedrijven teveel autowrakken gestald staan en kon geen afgiftebewijs getoond worden dat het chemisch afval, via erkende afvalinzamelaars, was weggebracht.

De DCMR geeft de bedrijven een termijn om deze zaken alsnog op orde te brengen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt