Handhavers mogen beboeten maar doen dat tot nu toe niet

MAASSLUIS | Hoewel er in de eerste helft van vorig jaar 8 meldingen waren van problemen met de vuilcontainers bij Domino’s Pizza op de P.C. Hooftlaan weigert de gemeente tot nu toe boetes uit te delen.  Het blijft bij waarschuwen en praten.      

Burgmeester Haan – portefeuillehouder van Veiligheid – schrijft hierover in antwoord op vragen van VSP dd 2 juni 2022):

“Wij (*) zijn sinds een jaar bekend met het afval in de openbare ruimte, wat afkomstig is van de desbetreffende onderneming. Het gaat hierbij om acht meldingen. In dat jaar hebben we regelmatig contact gehad met de bedrijfsleider over hoe beter met het bedrijfsafval kan worden omgegaan. Tot op heden is er geen boete uitgeschreven.”

(*) wij = B&W, wethouder Mulder staat in de brief als portefeuillehouder voor de openbare ruimte

Haan  vervolgt: ” ls er toch bedrijfsafval in het huishoudelijk afval wordt aangetroffen is er een mogelijkheid hiertegen op te treden door de afdeling Handhaving en Toezicht. De BOA’s van Handhaving en Toezicht zijn bevoegd en aangewezen als toezichthouders voor de Afvalstoffenverordening.”

zie alle vragen en antwoorden in dit raadsstuk

Het is niet bekend of de fractie van de VSP een goede aanpak vindt of dat er vervolgvragen komen over deze vorm van handhaven.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek