samenwerken en verbinden

MAASSLUIS | In de Burgemeester Zaneveldstraat aan de zijde van de even nummers wordt geconstateerd dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met elkaar.

Grof vuil op scooterplaats

Er is recentelijk een verlichte scooterplaats aangelegd, maar bewoners plaatsen daar ‘s avonds hun grof vuil. Enerzijds is dat verboden, het mag pas op de dag dat het wordt opgehaald door de gemeentereiniging. Het team Handhaving & Toezicht controleert nu al op dit fenomeen en gaat binnenkort over tot bekeuring van de overtreders zoals twee weken geleden is aangekondigd. Anderzijds kunnen de scootereigenaren daardoor hun voertuig niet op de juiste plaats kwijt. Dat laatste kan tot bekeuring leiden omdat de eigenaar van de scooter zijn/ haar voertuig op dat moment daar niet kwijt kan.

Geluidsoverlast

Daarnaast is er sprake van geluidsoverlast – vooral op de dinsdagavond – dat doorgaat tot na middernacht. Bewoners worden hierdoor uit hun broodnodige nachtrust gehouden. Het zou de veroorzakers sieren als zij zich houden aan de politieverordening omtrent geluidsoverlast.


 

APV – Algemene Politie Verordening

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te
verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt