door Tie Schellekens

RIJNMOND | Aan de vooravond van het broedseizoen plaatst Havenbedrijf Rotterdam in het westelijk havengebied afrasteringen om weidevogels en meeuwen te beschermen tegen vossen die sinds enkele jaren ook in de Rotterdamse haven vertoeven. Met name in de broedtijd struinen de vossen de broedgebieden en kolonies af op zoek naar een gemakkelijke prooi. Er zijn daardoor al belangrijke deelkolonies van weidevogels en meeuwen in de haven verkleind.

De plaatsing van de afrastering past in het beleid van het Havenbedrijf dat gericht is op een duurzame instandhouding van broedparen weidevogels en zilver-, storm- en kleine mantelmeeuwen in de Rotterdamse haven.

Meeuwenvisie

Het Havenbedrijf gelooft in economische vooruitgang, die niet ten koste gaat van de natuur, het milieu en de leefomgeving van het havenindustrieel gebied. Om dit te bewerkstelligen werken we veel samen met andere organisaties. Vanuit die overtuiging is samen met andere havens (North Sea Ports en Havenbedrijf Antwerpen) de Meeuwenvisie Zuidwestelijke Delta opgesteld en zijn afspraken gemaakt over broedende meeuwen op bedrijfsterreinen. De havens en natuurorganisaties zetten zich in voor maatregelen die de omstandigheden voor broedende meeuwen in het zuidwesten van Nederland verbeteren. In de visie is vastgelegd dat een duurzame toekomst voor meeuwen buiten de havens ligt. Desondanks zal het havengebied een belangrijke rol blijven spelen en zullen maatregelen worden getroffen om (een deel van) de havenpopulatie te behouden.

Grondbroeders bedreigd


De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. De Rotterdamse haven is een belangrijk broedgebied voor veel vogels. Met name de op de grond broedende meeuwen springen in het oog, maar ook kleinere en minder goed zichtbare vogelsoorten zoals de kievit, scholekster en veldleeuwerik broeden op de grond in het zelfde schrale habitat. De laatste jaren staat de populatie van grondbroeders onder druk vanwege onder andere de komst van de vos. Om de negatieve invloed van de vos op de broedvogelstand te beperken, neemt het Havenbedrijf diverse maatregelen. Een van de maatregelen is het beschermen van (deel)kolonies door het plaatsen van afrasteringen, waardoor de broedgebieden voor de vos onbereikbaar worden en het plaatsen van vossenvallen. De hekken worden 70 cm ingegraven en bovenaan voorzien van meerdere stroomdraden.

De aanleg van de afrasteringen ter bescherming van de vogelstand is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Eneco.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.