door Tie Schellekens

RIJNMOND | Havenbedrijf Rotterdam heeft het Havenomgevingsfonds opgericht. In dit fonds is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. Gemeenten in de regio Rotterdam kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds.

Boudewijn Simons, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken Havenbedrijf Rotterdam: ‘De regio Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen de sterke positie van de haven verder ontwikkelen als we er ook voor zorgen dat de regio een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te vestigen. Havenbedrijf Rotterdam wil daar graag aan bijdragen. Dit fonds is daar een voorbeeld van.’

Prettige leefomgeving cruciaal voor vestigingsklimaat

Al geruime tijd wordt er binnen het Rotterdamse havengebied gewerkt met een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. In de herijkte Havenvisie (2019) is dit verder uitgewerkt. Tot vorig jaar bestond het BRG*-programma (*Bestaand Rotterdams Gebied). Dit programma was opgezet door onder andere het Rijk, Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam (voorloper van de MRDH) en financierde projecten die de leefomgevingskwaliteit verbeterden. Met het stoppen van het BRG heeft Havenbedrijf Rotterdam besloten tot oprichting van het Havenomgevingsfonds.

© Havenbedrijf

Havenomgevingsfonds

Gemeenten uit de regio Rotterdam kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het concreet om onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidhinder, stank, bodem- en waterkwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit om onderwerpen als (sociale) leefbaarheid, landschap, natuur en biodiversiteit, en gezondheid van de regio Rotterdam.

Een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds is gemaximeerd tot maximaal 40% van de totale projectkosten.

Bezoek:

Havenomgevingsfonds

 

Havenomgevingsfonds | Port of Rotterdam

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema