De gemeenteraad had op dinsdag een themaavond (zie link) over Veiligheid. De drie sprekers vertelden het volgende.

Burgemeester Koos Karssen

Het team Handhaving & Toezicht van de gemeente is zeer actief op veel terreinen.

 • Radicalisering wordt zo veel mogelijk voorkomen door vroeg-signalering. Dit gebeurt in samenwerking met moskeeën en scholen.
 • Cijfers over radicalisering worden niet gedeeld met de raadsleden.
 • Hondenpoep, huisvuil en parkeren
 • Horeca wordt streng en frequent gecontroleerd omdat er veel wisseling is van ondernemingen. Er wordt regelmatig weer in de fout gegaan
 • Jongens van 14-15 jaar zijn de grootste probleembrengers. Zij zijn onbeleefd, onbeschoft tegen handhavers. Er is een Taskforce Risicojeugd actief
 • Illegale logies MOE-landers, hennepkwekerijen, leegstand
 • Werken volgens landelijk visie: preparatie, preventie en aanpak
 • Mobile camera’s inzetten op hotspots
 • Hangjongeren bij Koningshoek zijn verdreven. Zij zaten daar vanwege gratis WiFi en schuilmogelijkheden. Banken en plantenbakken zijn verwijderd

Korpschef Maaike van Os

De voorkoming en bestrijding van criminaliteit in Maassluis is een grote zorg.

 • de inbraak- en straatroofcijfers tonen een stijgende trend, wat afwijkt van de landelijke trend. Er is nog geen verklaring voor gevonden
 • Er is een nieuwe groep van inbrekers van buiten die de politie nog niet op de korrel heeft
 • aantal overvallen is NUL.
 • Politie stelt dat veel fietsdiefstallen (70%) komen doordat de fietsen niet goed op slot of op stalling staan.
 • Politie heeft zelf moeite met huidige aanpak van inbraken omdat er alleen gerechercheerd wordt op daders (DNA, vingerafdrukken, inbraaktuig).
 • Politie is machteloos op het terrein van preventie volledig afhankelijk van de burgerij (Buurtpreventieteams, whatsapp groepen, Waaks!, oproepen op 112) en acties als “Geel verven”, “Groen Zwaailicht”
 • Inzet op high impact crime (overval, straatroof, inbraak, geweld in relaties)
 • Verbeteren subjectieve veiligheidsbeleving is noodzakelijk
 • Aantal Kwetsbaren (BOPZ,  psychische problemen) neemt waarneembaar toe. Overleg met GGZ voor meer bedden is gestart
 • Drugsbestrijding (coke, heroïne)

BOPZ = Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Directeur VRR over Brandweer &  Ambulance

Er is een grote transitie gaande vanwege de bezuinigingsdoelstelling van 8,5%.

 • Brandweer draait volledig op vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met Maasland
 • Aanvullende scholing voor personeel
 • Een bezuiniging is dat meldkamer via een regionale tussenstap wordt verplaatst naar de landelijke meldkamer
 • Brandweer heeft in NUL procent van de gevallen de aanrijtijden kunnen waarmaken. In de meeste gevallen was men een minuut te laat.
 • Brandweer vergeet nog al eens op de knop ‘we zijn ter plaatse’ te drukken.
 • Ambulance aanrijtijden halen nooit de norm. De locatie van de ambulance is verplaatst van Schiedam (Harga) naar Vlaardingen (Hoogstad)
 • Proef met Brambulance afgelopen zomer geslaagd voor ambulancewerk, voor brandweer taak onvoldoende meetbaar. Proef wordt deze zomer herhaald.
 • Er komen nog meer bezuinigingen maar dit mag niet ten koste gaan van dienstverlening
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt