MAASSLUIS | De bladeren vallen van de bomen en waterplanten verdwijnen. Tijd voor het jaarlijkse najaarsonderhoud aan de sloten, vaarten en dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt iedereen met land in bezit aan het water of aan een dijk, om waterplanten, kroos, riet en drijvend en gezonken vuil uit de sloot te verwijderen en dijken te maaien.

Onderhoud draagt bij aan het beperken van de kans op wateroverlast, want dankzij het onderhoud aan sloten en vaarten kunnen onze gemalen regenwater snel afvoeren. Het maaien van de dijken zorgt voor een goede grasmat en meer stevigheid. Voor 31 oktober moet het onderhoud zijn uitgevoerd.

Het Hoogheemraadschap van Delfland onderhoudt de kanalen en vaarten, die voor het snel afvoeren van regenwater van cruciaal belang zijn.

Alle overige sloten moeten onderhouden worden door de eigenaren van land dat aan de sloten of dijken grenst. Dit zijn inwoners, gemeenten en bedrijven.

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt