MAASSLUIS | Het historisch centrum van Maassluis met Monstersche sluis wordt via het Nieuwe water direct verbonden met het achterliggende groene gebied.

Uitgangspunt is dat er via de Noordvliet met Monstersche Sluis met kleine sloepen en kano’s (weer) gevaren kan worden richting Midden Delfland, Westland en zelfs Den Haag. Het hele Westland is daarmee vanaf de trekvaartroute bereikbaar. De recreatieve mogelijkheden worden daarmee aanzienlijk vergroot. In dit voor velen onbekende mooie groene gebied.

Door professor Jan Stuip is een plan van aanpak opgesteld waar de doelstellingen en het eindresultaat van het project worden benoemd.

Met diverse bestuurders zowel van het Hoogheemraadschap van Delfland, Midden Delfland en het Westland is inmiddels over het project gesproken met als resultaat dat zij allen positief staan tegenover ons project.

De projectgroep die bestaat uit Bert de Reuver, Jan Stuip en Joop Luijendijk wordt onder andere geadviseerd door ambtenaren van de gemeenten Westland, Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland alsmede de gebiedsmanager van Wilgenrijk. Hetgeen een grote meerwaarde heeft.

Inmiddels zijn de studenten van de Haagse Hoge School gestart met een kosten- baten analyse. Daarbij is niet alleen het economisch perspectief van belang maar vooral ook de meerwaarde voor de recreatie, de ecologische kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het gebied in het algemeen. Het rapport zal eind juni gereed zijn en zal na de zomervakantie voor belangstellenden gepresenteerd worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de aanloopkosten van het project door derden gefinancierd worden De projectgroep is hierover met diversen in overleg.

Het was de bedoeling om over een gedeelte van het nieuwe vaargebied een vaartocht te organiseren met pers en andere belangstellenden maar de voorwaarden gesteld in het kader van de Corona virus staat e.e.a. tot heden dit niet toe. Dit zal later plaatsvinden.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt