© Het Apostolisch Genootschap

Ze zijn weg! De stellingen, bouwcontainers en andere bouwmaterialen. Wie de laatste maanden voorbij het kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap aan de Lindeijerstraat 5 kwam, zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat er flink verbouwd werd. De kerk moest door de groei van het aantal leden verbouwd worden. Het kerkgebouw achter het Hof van Spaland is nu klaar en de boel is netjes opgeruimd.

Apost.Gem-1De gemeenschappen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn drie jaar geleden samengegaan in het kerkgebouw in Schiedam. De grote groei van het aantal leden leidde ertoe dat er andere facilitaire behoeften ontstonden. Was in 2012 het interieur van het gebouw totaal veranderd door het vergroten van de keuken en het aanpassen van de ontvangsthal tot een ontmoetingsruimte met gebruikmaking van de aangrenzende bijzalen, zo was nu de buitenkant aan de beurt.

De belangrijkste aanleiding voor de verbouwing was het feit dat de ventilatie (dus de luchtkwaliteit) in de grote zaal onvoldoende was. Vooral het CO2-gehalte bleek soms te hoog te zijn, doordat het aantal bezoekers van de erediensten aanzienlijk toegenomen is.

Apost.Gem-2Er is nu met het oog op milieuaspecten gekozen voor een warmte-terug-win installatie, een zogenaamde WTW unit. In deze installatie wordt schone verse buitenlucht in een warmtewisselaar verwarmd door de afgezogen “vervuilde” warme lucht en zo nodig elektrisch bij verwarmd. De afgezogen lucht wordt daarna naar de buitenlucht afgevoerd.
Apost.Gem-3

Verder zijn de ramen vervangen door constructief isolerend glas, wat condensvorming voorkomt en een hoge isolatiewaarde heeft. Het dak is opnieuw bedekt en ook voorzien van extra isolerend materiaal. Van de lage daken zijn de boeiboorden afgewerkt met aluminium panelen, die van een in kleur uitgevoerde coating zijn voorzien. Het voegwerk van de gevels is uitgehakt, de gevels gereinigd en opnieuw gevoegd.

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap van mensen die in liefde willen werken aan een menswaardige wereld. Zij geloven dat alle leven voortkomt uit een eeuwig mysterie en deel is van een ondeelbaar geheel. Uit eerbied voor dit mysterie voelen ze zich verantwoordelijk voor de aarde en hun medemens. Ze werken samen met verwante maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties om eigentijdse inzichten uit te dragen en praktische hulp te bieden. Ze willen mensen inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen.

De gemeente in Schiedam telt zo’n 300 leden. Zie ook www.apgen.nl.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt