MAASSLUIS | De heer Vermeulen wil onze inwoners voor ogen houden wat de betekenis is van de EU in het perspectief van de komende EU verkiezingen in juni.

Beste inwoners,

In juni vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De uitkomst hiervan is belangrijk voor Nederland.

In een tijd waarin extreemrechtse partijen met hun nationalistische ideologie de Europese Unie afwijzen en zich trouwe aanhangers van Poetin tonen, is het belangrijk om de waarde van de EU voor Nederland te benadrukken.

Het lidmaatschap van de EU bevordert niet alleen economische groei en stabiliteit, maar geeft Nederland ook een stem in de aanpak van wereldwijde problemen.

Een nationalistische koers zou de internationale positie van ons land ernstig verzwakken.

De EU vergroot de handelsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en stimuleert economische investeringen. De EU bevordert ook sociale rechtvaardigheid met maatregelen zoals de minimumloonrichtlijn en initiatieven ter verbetering van de positie van vrouwen.

Bovendien draagt de EU bij aan vrede in Europa en biedt het een platform voor de gezamenlijke aanpak van wereldwijde problemen. Denk hierbij aan migratie, terrorisme en klimaatverandering. Zo werkt de EU aan een doeltreffender migratiebeleid en heeft zij zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Kortom, kies voor veiligheid en welvaart door samenwerking. Stem op partijen die het belang van een sterke Europese Unie benadrukken en zich op die manier inzetten voor een betere toekomst voor Nederland.

dank voor uw aandacht

Laat onder dit bericht op de nieuwsite uw mening horen!


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. Leo van der Wel
  4 april 2024 at 19:36 — Beantwoorden

  Enige onderbouwing in termen van resultaten ontbreekt helaas aan deze reclame.

  • 4 april 2024 at 21:00

   het is een ingezonden stuk, geen reclame

   ie de toelichting van wat een ingezonden stuk is

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!